Tabel: Bronnen bij de cijfers over Sociaaleconomische status
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Sociaal-economische status Nederlandse bevolking  CBS: Statusscore per wijk en buurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid
Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-en, CBS en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Moeite met rondkomen Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar Gezondheidsmonitor Volwassenen op ZorggegevensWebsite GezondheidsmonitorsRIVM-Statline
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM Moeite met rondkomen Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite GezondheidsmonitorsRIVM-Statline
Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, GGD’en en RIVM Moeite met rondkomen Jongvolwassenen (18 tot en met 25 jaar) Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite GezondheidsmonitorsRIVM-Statline
CBS-StatLine Inkomen en Opleiding Nederlandse bevolking CBS-StatLine
Eurostat Opleiding EU Europese unie (Europese unie)-bevolking 25 tot en met 74 jaar Eurostat; metadata