Opleidingsniveau internationaal 2021

Sla de grafiek Opleidingsniveau 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat. 2023

  • Hoogopgeleid: het hoogst behaalde onderwijsniveau is hoog onderwijs: hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs).
  • Middelbaar opgeleid: het hoogst behaalde onderwijsniveau is middelbaar onderwijs: bovenbouw van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) of de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).
  • Laagopgeleid: het hoogst behaalde onderwijsniveau is laag onderwijs: basisonderwijs, het vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).

Aandeel hoogopgeleiden groter dan gemiddeld in EU Europese unie (Europese unie)

In Nederland is het aandeel hoogopgeleiden groter dan gemiddeld in de EU. Gemiddeld was in 2021 31,1% van de 25- tot en met 74-jarigen in de 27 landen van de EU hoogopgeleid. Ierland kende met ruim 49% het hoogste percentage hoogopgeleiden. In Roemenië, Italië, Kroatië en Tsjechië is minder dan een kwart van de bevolking hoogopgeleid.


  • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))