Gebruik suikerhoudende drankjes naar regio

In Nederland drinkt 33% van de jongeren dagelijks drankjes met suiker. Per regio varieert het percentage van 24,1 tot 38,1%. Onder suikerhoudende dranken wordt het volgende verstaan: frisdrank met suiker; energiedrankjes; sportdrankjes; aanmaaklimonade; vruchtensap; zoete melk- of yoghurtdrankjes; koffie of thee met suiker of honing (lightdrankjes tellen niet mee). Van de jongeren drinkt 7,1% elke dag meer dan drie glazen en 11,8% drinkt (bijna) nooit drankjes met suiker. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gebruik suikerhoudende drankjes naar gemeente

In 2019 waren in 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).


Gebruik energiedrankjes naar regio

In Nederland drinkt 94,5% van de jongeren (bijna) nooit of maximaal 1 blikje energiedrank (energy drinks) per dag. Sportdrankjes in flesjes tellen niet mee. Per regio varieert het percentage van 92,2 tot 96,6%. De richtlijn voor jongeren tot en met 13 jaar is (bijna) nooit energiedrankjes drinken. Voor jongeren vanaf 13 jaar is de richtlijn maximaal 1 blikje per dag. Het percentage jongeren dat (bijna) nooit energiedrank drinkt is gemiddeld 82,1% in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Gebruik energiedrankjes naar gemeente

In 2019 waren in 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor Gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).


Water drinken naar regio

In Nederland drinkt 73,4% van de jongeren dagelijks minimaal 1 glas water. Per regio varieert het percentage van 67,3 tot 80,7%. Het percentage jongeren dat (bijna) nooit water drinkt is gemiddeld 5,3% in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Water drinken naar gemeente

In 2019 waren in 19 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s voldoende tweede- en vierdeklassers uitgenodigd, zodat in die regio’s voor gemeenten (op 14 gemeenten na) ook prevalentiecijfers beschikbaar zijn. Zes regio’s (Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Fryslân, Gelderland-Midden, Haaglanden en Hart voor Brabant) namen deel op regionaal niveau waardoor in deze regio’s geen gemeentecijfers beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers, red. (RIVM)