Tabel: Bronnen bij de cijfers over voeding
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Voedselconsumptiepeiling (VCP) Voedselconsumptie volgens de richtlijnen Nederlandse bevolking van 18-79 jaar  VCP op ZorggegevensWebsite VCP,  Wateetnederland.nl
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Consumptie water, suikerhoudende drank en energiedrank Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors
European Health Interview Survey (EHIS European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête) (European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête))) Dagelijkse groente- en fruitconsumptie Bevolking in EU Europese unie (Europese unie)-landen EHIS (metadata)
HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-studie (Health Behaviour in School-Aged Children) Dagelijkse groente- en fruitconsumptie 15-jarigen in Europese landen HBSC op ZorggegevensWebsite HBSC Internationaal