Voedselconsumptie volgens de richtlijnen 2019-2021

Sla de grafiek Voedselconsumptie volgens de richtlijnen 2019-2021* over en ga naar de datatabel

Bron: Voedsel Consumptie PeilingRIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Voedingsrichtlijnen:

  • *De cijfers over zout zijn verzameld van 2012-2016 en gebaseerd op de leeftijdsgroep 19-79 jaar.
  • Groente en fruit: Dagelijks ten minste 200 gram groenten en 200 gram fruit 
  • Vis: Eén keer per week, bij voorkeur vette vis
  • Zout: Maximaal 6 gram keukenzout per dag

Voldoen aan richtlijn verschilt per voedingsmiddel

Het percentage volwassenen dat voldoet aan de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad verschilt per voedingsmiddel. Het percentage volwassenen dat voldoet aan de richtlijn voor vis is het hoogst, terwijl het percentage dat voldoende fruit eet het laagst is. Er zijn wel verschillen tussen mannen en vrouwen: vrouwen voldoen vaker aan de richtlijnen voor groente, fruit en zout dan mannen. Bij de zoutconsumptie zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen het meest opvallend.  Andere voedingsmiddelen die onderdeel zijn van de Richtlijnen goede voeding, zijn onder andere noten en volkorenproducten (zie: WateetNederland.nl). 


Trends in voedselconsumptie volgens de richtlijnen bij volwassenen

Voor een vergelijking van het percentage Nederlanders (7-69 jaar) dat voldoet aan de verschillende voedingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad tussen 2007-2010, 2012-2016 en 2019-2021, zie: Wateetnederland.nl.  


- ECHI European Core Health Indicators (voorheen European Community Health Indicators) zijn ontwikkeld voor het maken van internationale vergelijkingen over de volksgezondheid in Europa. De ECHI-indicatoren omvatten de belangrijkste beleidsonderwerpen in de volksgezondheid, zowel op nationaal als op… (European Core Health Indicators (voorheen European Community Health Indicators) zijn ontwikkeld voor het maken van internationale vergelijkingen over de volksgezondheid in Europa. De ECHI-indicatoren omvatten de belangrijkste beleidsonderwerpen in de volksgezondheid, zowel op nationaal als op…) indicators: Consumption of fruit, Consumption of vegetables

  • C.T.M. van Rossum (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)