Inleiding

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 'en in Nederland namen eind 2019 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Meer dan 170.000 leerlingen beantwoordden vragen over hun gezondheid, geluk, psychosociaal welzijn, gebruik van sociale media, gamen, pesten, bewegen, suikerhoudende dranken, roken en drinken. Het onderzoek werd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerste keer was 2015).

Indicatoren middelbare scholieren (klas 2 en 4) 2019 per GGD-regio

Alcoholgebruik Roken
 • Alcoholgebruik
 • Binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.
 • E-sigaret
 • Roken
Bewegen Seksueel risicogedrag
 • Wekelijks sporten
 • Condoomgebruik
 • Sexting
Drugsgebruik Sociaaleconomische status
 • Drugsgebruik
 • Moeite met rondkomen
Ervaren gezondheid Social media en gamen
 • Goed ervaren gezondheid
 • Gamen
 • Social media
Kwaliteit van leven Voeding
 • Cyberpesten - gepest worden
 • Cyberpesten - anderen gepest
 • Pesten - gepest worden
 • Pesten - anderen gepest
 • Energiedrankjes
 • Suikerhoudende drankjes
 • Water
Mentale gezondheid  
 • Psychosociale gezondheid
 • Geluk
 • Stress
 • Weerbaarheid

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 GGD'en en RIVM

Regionaal en lokaal

In elke GGD-regio hebben tweede en vierde klassen van het regulier voortgezet onderwijs meegedaan met de Gezondheidsmonitor Jeugd. De omvang van de steekproeven verschilde per regio. Alle GGD regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op regionaal (GGD regio) en landelijk niveau. In 19 GGD regio’s werden alle tweede- en vierdeklassers uitgenodigd om mee te doen, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn. Op VZinfo zijn behalve de kaarten op GGD-niveau ook de kaarten op gemeenteniveau beschikbaar. Deze zijn via de tekst naast de GGD-kaart te raadplegen. Naast de landelijke standaardvragen hebben deze GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. De resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen websites van deze GGD’en.

Gezondheidsmonitor Jeugd versus andere bronnen

Het belang van de Gezondheidsmonitor Jeugd is vooral het grote aantal deelnemers waardoor regionale en gemeentecijfers beschikbaar zijn en uitsplitsingen naar veel verschillende subgroepen mogelijk zijn. De Gezondheidsmonitor Jeugd laat ook landelijke referentiecijfers zien om regionale cijfers in perspectief te plaatsen. Op VZinfo worden ook andere landelijke leefstijlcijfers gepresenteerd over de jeugd. Deze cijfers kunnen afwijken van de landelijke referentiecijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Verschillen in dataverzamelingen ontstaan door bijvoorbeeld: het jaar en het seizoen van afname van de vragenlijst, de leeftijd van de respondenten en de precieze formulering van de vragen die zijn gesteld. VZinfo presenteert bij voorkeur cijfers met een jaarlijks/tweejaarlijkse updatefrequentie, zoals die van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en het Trimbos Instituut, zodat trends gepresenteerd kunnen worden. 

Meer informatie