Kaarten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Op deze website staat een groot aantal kaarten over gezondheids-, welzijns- en leefstijlindicatoren op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Deze zijn te vinden via Regionaal in het linkermenu bij de verschillende onderwerpen. Hier staan zowel kaarten op GGD-niveau als op gemeenteniveau.

Indicatoren middelbare scholieren (klas 2 en 4) 2021 per GGD-regio:

Alcoholgebruik Mentale gezondheid
 • Alcoholgebruik
 • Binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid. (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.)
 • Psychische ziekte
 • Geluk
 • Veerkracht
 • Stress
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Weerbaarheid
Bewegen Mantelzorg
 • Lopen of fietsen naar school/stageplek
 • Wekelijks sporten
 • Dagelijks bewegen
 • Jonge mantelzorger
Chronische aandoeningen en multimorbiditeit Overspannenheid en burn-out
 • Lichamelijke ziekte of beperking
 • Stress
Depressie en andere stemmingsstoornissen Roken
 • Suïcidegedachten
 • Roken
 • Roken wekelijks
 • E-sigaret (2019)
Drugsgebruik Seksueel risicogedrag
 • Wiet/hasj gebruik
 • Sexting
 • Condoomgebruik (2019)
Eenzaamheid Sociaaleconomische status
 • Eenzaamheid
 • Moeite met rondkomen
Ervaren gezondheid Sociale omgeving
 • Ervaren gezondheid
 • Scheiding ouders
 • Pesten op school
 • Pesten online
 • Pesten op school en/of online
 • Ander gepest op school (2019)
 • Ander gepest online (2019)
 • Zorg en ondersteuning
Invloed Corona Social media en gamen
 • Plek voor zichzelf tijdens lockdown
 • Extra hulp of steun tijdens coronaperiode
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Risico op PTSS Posttraumatische stressstoornis (Posttraumatische stressstoornis)
 • Gamen
 • Social media
  Voeding
 
 • Suikerhoudende drankjes (2019)
 • Energiedrankjes (2019)
 • Water drinken (2019)

Bron: Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD'en en RIVM

Gezondheidsmonitor Jeugd

2021

In het najaar van 2021 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen bij tweede en vierde klassers van het regulier voortgezet onderwijs: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft gegevens opgeleverd over bijna 167.000 leerlingen op 759 scholen. Deze cijfers leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Naast de landelijke standaardvragen hebben GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. Deze resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen websites van de GGD’en.

2015 en 2019

De Gezondheidsmonitor Jeugd is voor de eerste keer geharmoniseerd uitgevoerd door de GGD’en en RIVM in 2015 en voor de tweede keer in 2019. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit ruim 170.000 leerlingen en 707 scholen.

Gezondheidsmonitor Jeugd versus andere bronnen

Het belang van de Gezondheidsmonitor Jeugd is vooral het grote aantal deelnemers waardoor regionale en gemeentecijfers beschikbaar zijn en uitsplitsingen naar veel verschillende subgroepen mogelijk zijn. De Gezondheidsmonitor Jeugd laat ook landelijke referentiecijfers zien om regionale cijfers in perspectief te plaatsen. Op VZinfo worden ook andere landelijke leefstijlcijfers gepresenteerd over de jeugd. Deze cijfers kunnen afwijken van de landelijke referentiecijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Verschillen in dataverzamelingen ontstaan door bijvoorbeeld: het jaar en het seizoen van afname van de vragenlijst, de leeftijd van de respondenten en de precieze formulering van de vragen die zijn gesteld. VZinfo presenteert bij voorkeur cijfers met een jaarlijks/tweejaarlijkse updatefrequentie, zoals die van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het Trimbos Instituut, zodat trends gepresenteerd kunnen worden.

 • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • D.L. van der A (RIVM)
 • M. Hiemstra (RIVM)
 • R. Boekee (RIVM)
 • C. Dinnissen (RIVM)
 • C.M. Deuning, red. (RIVM)
 • H. Giesbers, red. (RIVM)