Kaarten Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Op deze website staat een groot aantal kaarten over gezondheids-, welzijns- en leefstijlindicatoren op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Deze zijn te vinden via Regionaal in het linkermenu bij de verschillende onderwerpen. Hier staan zowel kaarten op GGD-niveau als op gemeenteniveau.

Indicatoren middelbare scholieren (klas 2 en 4) 2023 per GGD-regio:

Alcoholgebruik Mentale gezondheid
 • Alcoholgebruik
 • Binge drinken Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid. (Het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij één gelegenheid.)
 • Psychische klachten
 • Geluk
 • Veerkracht
 • Prestatiedruk
 • Vertrouwen in de toekomst
 • Weerbaarheid
Bewegen Overspannenheid en burn-out 
 • Lopen of fietsen naar school/stageplek
 • Wekelijks sporten
 • Dagelijks bewegen
 • Stress
Chronische aandoeningen en multimorbiditeit Participatie
 • Lichamelijke ziekte of beperking
 • Jonge mantelzorger
 • Schoolverzuim
Depressie en andere stemmingsstoornissen Roken
 • Suïcidegedachten
 • Roken
 • Vapen
 • Roken en/of vapen
Drugsgebruik Seksueel risicogedrag
 • Wiet/hasj gebruik
 • Verspreiding naaktfoto of seksfilmpje
Eenzaamheid Sociaaleconomische status
 • Eenzaamheid
 • Moeite met rondkomen
Ervaren gezondheid Sociale omgeving
 • Ervaren gezondheid
 • Pesten op school
 • Pesten online
 • Pesten op school en/of online
 • Zorg en ondersteuning
Invloed Corona (2021)  Social media en gamen
 • Plek voor zichzelf tijdens lockdown
 • Extra hulp of steun tijdens coronaperiode
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Risico op PTSS Posttraumatische stressstoornis (Posttraumatische stressstoornis)
 • Social media
 • Gamen

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, GGD'en en RIVM

Gezondheidsmonitor Jeugd

2023

In het najaar van 2023 deden ruim 188.000 tweede- en vierdeklassers op 885 scholen mee aan de Gezondheidsmonitor Jeugd. De resultaten leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Naast de landelijke standaardvragen hebben GGD’en ook vragen gesteld over onderwerpen die lokaal relevant zijn. Deze resultaten zijn veelal toegankelijk via de eigen websites van de GGD’en.

Eerdere metingen

De Gezondheidsmonitor Jeugd is voor de eerste keer geharmoniseerd uitgevoerd door de GGD’en en RIVM in 2015. Deze monitor leverde gegevens op van bijna 97.000 leerlingen op 377 scholen. In 2019 vond de tweede geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Deze monitor leverde gegevens op van ruim 170.000 leerlingen op 707 scholen. In 2021 vond er een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaats: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Deze extra meting leverde gegevens op van bijna 167.000 leerlingen op 759 scholen.

Gezondheidsmonitor Jeugd versus andere bronnen

Het belang van de Gezondheidsmonitor Jeugd is vooral het grote aantal deelnemers waardoor regionale en gemeentecijfers beschikbaar zijn en uitsplitsingen naar veel verschillende subgroepen mogelijk zijn. De Gezondheidsmonitor Jeugd laat ook landelijke referentiecijfers zien om regionale cijfers in perspectief te plaatsen. Op VZinfo worden ook andere landelijke leefstijlcijfers gepresenteerd over de jeugd. Deze cijfers kunnen afwijken van de landelijke referentiecijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd. Verschillen in dataverzamelingen ontstaan door bijvoorbeeld: het jaar en het seizoen van afname van de vragenlijst, de leeftijd van de respondenten en de precieze formulering van de vragen die zijn gesteld. VZinfo presenteert bij voorkeur cijfers met een jaarlijks/tweejaarlijkse updatefrequentie, zoals die van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het Trimbos Instituut, zodat trends gepresenteerd kunnen worden.

 • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • R. Boekee (RIVM)
 • C.M. Deuning, red. (RIVM)
 • H. Giesbers, red. (RIVM)