Percentage Nederlanders dat dagelijks fruit eet lager dan gemiddeld

Het percentage Nederlanders dat zegt minimaal één keer per dag vers fruit te consumeren is lager dan gemiddeld in de Europese Unie. Het percentage vrouwen dat minimaal één keer per dag fruit eet is in alle landen hoger dan het percentage mannen. In Noord-Europese landen is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst. 

Percentage Nederlanders dat dagelijks groente eet is lager dan EU-gemiddelde

Het percentage Nederlanders dat zegt minimaal één keer per dag groente te eten is lager dan gemiddeld in de Europese Unie. Net als bij de fruitconsumptie is het percentage hoger onder vrouwen dan onder mannen. 


Percentage 15-jarigen dat dagelijks fruit eet

Sla de grafiek Percentage 15-jarigen dat dagelijks fruit eet 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study

  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen)
  • Het betreft het percentage 15-jarigen dat minimaal één keer per dag fruit eet
  • Figuur presenteert EU Europese unie (Europese unie)-landen, Noorwegen en Zwitserland
  • HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-gemiddelde: het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie

Percentage 15-jarigen dat dagelijks groente eet

Sla de grafiek Percentage 15-jarigen dat dagelijks groente eet 2018 over en ga naar de datatabel

Bron: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study

  • Volgorde op basis van totaal (jongens en meisjes samen)
  • Het betreft het percentage 15-jarigen dat minimaal één keer per dag groente eet
  • Figuur presenteert EU Europese unie (Europese unie)-landen, Noorwegen en Zwitserland
  • HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-gemiddelde: het gemiddelde van alle landen die deelnemen aan de HBSC-studie

Fruitconsumptie onder Nederlandse jongeren relatief laag

Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat minimaal één keer per dag fruit eet is lager dan het gemiddelde van de HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)-landen. In Nederland eet 31%  van de meisjes en 22% van de jongens  dagelijks fruit. Het gemiddelde van de landen in de HBSC-studie is 38% van de meisjes en 31% van de jongens. Ook onder 11- en 13-jarigen zijn de Nederlandse percentages lager dan gemiddeld (Inchley et al. 2020Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A., Kelly, C., Arnarsson, MA., Samdal, O., Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada, Copenhagen (2020)). 

Groenteconsumptie onder Nederlandse jongeren relatief hoog

Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat minimaal één keer per dag groente eet is hoger dan het HBSC-gemiddelde. Ook onder 11- en 13-jarigen zijn de percentages voor Nederlandse jongens en meisjes hoger dan gemiddeld. In totaal eet 45% van de Nederlandse 15-jarigen minimaal één keer per dag groente. Het gemiddelde percentage van de landen die deelnemen aan de Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC)-studie is 36%. In vrijwel alle landen en leeftijdsgroepen is het percentage meisjes dat minstens één keer per dag groente eet hoger dan het percentage jongens (Inchley et al. 2020Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A., Kelly, C., Arnarsson, MA., Samdal, O., Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada, Copenhagen (2020)).


  • E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))