Goede voeding zorgt voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie

Goede voeding is van belang voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie. Door ongezonde voeding ontstaat veel gezondheidsschade, zoals overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) en (mede als gevolg hiervan) hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. De Gezondheidsraad formuleert Richtlijnen goede voeding op basis van een systematische beoordeling van wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten. Het Voedingscentrum visualiseert deze richtlijnen in de Schijf van Vijf die staat voor een optimale combinatie van voedingsmiddelengroepen. 

Bevorderen productie en aanbod gezonde voeding

Een gezonder aanbod draagt bij aan een gezonder eetpatroon. De overheid stimuleert de productie en het aanbod van voedsel met minder zout, vet en suiker. In 2014 is hiertoe het Akkoord Verbetering Productsamenstelling gesloten. In 2020 volgt een nieuw systeem voor productverbetering dit akkoord op. Belangrijkste wijziging is dat niet de bedrijven zelf, maar de overheid, samen met het Voedingscentrum en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de eisen opstellen voor de producten en productgroepen die worden verbeterd. 

Bevorderen gezonde keuze consument

Voor een gezonder eetpatroon is het van belang dat de consument een gezonde(re) keuze maakt. Voor een gezonde(re) keuze is, naast een gezonder aanbod, ook goede informatie van belang. Het Voedingscentrum biedt betrouwbare informatie over voeding. De Schijf van Vijf wordt al tientallen jaren gebruikt in de voorlichting over goede en gezonde  voeding. Ook zijn er tools zoals de KiesIkGezondapp om de consument te helpen om gezonder te kiezen. Duidelijke en eerlijke productinformatie kan de consument ook helpen een gezondere keuze te maken. In 2021 wordt in Nederland, in navolging van enkele andere EU Europese unie (Europese unie)-landen, de Nutri-Score ingevoerd. Dit productinformatiesysteem sluit aan op de Schijf van Vijf en het aanbod in Nederland. Een publiekscampagne zal de consumenten informeren over het nieuwe voedselkeuzelogo.  

Bevorderen gezonde voeding onderdeel van Nationaal Preventieakkoord 

In 2018 heeft de Rijksoverheid samen met tientallen organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Het akkoord heeft tot doel de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren via het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Maatregelen gericht op het bevorderen van gezonde voeding maken deel uit van het thema overgewicht. Voor het terugdringen van overgewicht is het nodig dat mensen meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. 


  • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)