Goede voeding zorgt voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie

Goede voeding is van belang voor een gezonde fysieke en fysiologische conditie. Door ongezonde voeding ontstaat veel gezondheidsschade, zoals overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) en (mede als gevolg hiervan) hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. De Gezondheidsraad formuleert Richtlijnen goede voeding op basis van een systematische beoordeling van wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten. Het Voedingscentrum visualiseert deze richtlijnen in de Schijf van Vijf die staat voor een optimale combinatie van voedingsmiddelengroepen. 

Bevorderen productie en aanbod gezonde voeding

Een gezonder aanbod draagt bij aan een gezonder eetpatroon. De overheid stimuleert de productie en het aanbod van voedsel met minder zout, vet en suiker. In 2014 is hiertoe het Akkoord Verbetering Productsamenstelling gesloten. In 2022 is de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) gestart. Hiermee moedigt het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) fabrikanten extra aan om de samenstelling van hun voedingsmiddelen te verbeteren. 

Bevorderen gezonde keuze consument

Voor een gezonder eetpatroon is het van belang dat de consument een gezonde(re) keuze maakt. Voor een gezonde(re) keuze is, naast een gezonder aanbod, ook goede informatie van belang. Het Voedingscentrum biedt betrouwbare informatie over voeding. De Schijf van Vijf wordt al tientallen jaren gebruikt in de voorlichting over goede en gezonde  voeding. Ook zijn er tools zoals de 'Kies Ik Gezond?'-app om de consument te helpen om gezonder te kiezen. Duidelijke en eerlijke productinformatie kan de consument ook helpen een gezondere keuze te maken. In 2024 wordt in Nederland, in navolging van enkele andere EU Europese unie (Europese unie)-landen, de Nutri-Score ingevoerd. Dit productinformatiesysteem sluit aan op de Schijf van Vijf en het aanbod in Nederland. 

Bevorderen gezonde voeding onderdeel van Nationaal Preventieakkoord 

In 2018 heeft de Rijksoverheid samen met tientallen organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Het akkoord heeft tot doel de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren via het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Maatregelen gericht op het bevorderen van gezonde voeding maken deel uit van het thema overgewicht. In 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), VWS, ZN en GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. GALA en de bijbehorende uitkering (SPUK) vormen de basis voor gemeenten en GGD'en om een samenhangende lokale aanpak te ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen en het sociaal domein.  


  • M.C.M. Busch (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.M. Zantinge, red. (RIVM)