Incidentie mesothelioom 1989-2019

Sla de grafiek Incidentie mesothelioom 1989-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR

•    ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code C45

Aantal gevallen van mesothelioom sterk gestegen tussen 1989 en 2019

In de periode 1989-2019 is het aantal mensen dat de diagnose mesothelioom kreeg, gestegen: van 279 personen gediagnosticeerd met mesothelioom in 1989 naar ruim 600 nieuwe gevallen in 2019. Naar schatting was bij ongeveer 500 van hen werkgerelateerde blootstelling aan asbest de boosdoener: 441 nieuwe gevallen bij mannen en 70 nieuwe gevallen bij vrouwen in 2019. 

Leeftijd waarop mesothelioom wordt gediagnosticeerd, stijgt

De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld, is voor mannen gestegen van 65,4 jaar in 1989 naar 73,0 in 2016. Voor vrouwen is de gemiddelde leeftijd in deze periode ook gestegen: van 67,0 naar 75,0 jaar. Als deze aantallen worden bekeken naar het aantal nieuwe gevallen per 100.000 in de bevolking (relatieve incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.)) naar leeftijd, dan zien we een stijging van de relatieve incidentie bij mannen in de leeftijdsklassen van 80 jaar en ouder. Voor de mannen tot tachtig jaar is daarentegen al een duidelijk dalende trend te zien.

Meer informatie


Trendscenario’s incidentie mesothelioom

Sla de grafiek Trendscenario’s incidentie mesothelioom over en ga naar de datatabel
  • Asbestverbod 1993; scenario’s 1-3: PAF werkgerelateerde blootstelling mannen is 90%, voor vrouwen 60%.
  • Scenario 1: sinds 1993 (asbestverbod) geen asbestblootstelling op de werkplek.
  • Scenario 2: werkgerelateerde blootstelling fors verminderd sinds 1993, werknemers toch (onbewust) blootgesteld geweest.
  • Scenario 3: risiconiveaus op de werkplek teruggebracht naar het streefrisiconiveau voor arbeid en het maximaal toelaatbaar risico voor milieu.
  • Scenario 4: PAF werkgerelateerde blootstelling mannen is 85%, PAF werkgerelateerde blootstelling vrouwen 40%.

Een uitgebreidere omschrijving van de scenario’s en de gebruikte methode is te vinden bij de verantwoording.

Incidentie van mesothelioom voor mannen heeft piek bereikt

Recente schattingen laten zien dat de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van mesothelioom voor mannen zijn piek bereikt heeft. In 2016 werden er 511 mannen gediagnosticeerd met mesothelioom, in 2019 werden er 490 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Voor vrouwen lijkt deze piek in 2019 te liggen met 100 nieuwe gevallen. In totaal zijn er in 2019 ruim 600 nieuwe gevallen van mesothelioom gediagnoticeerd. De piek in de sterfte zal dan 1-2 jaar daarna liggen. 

Vier scenario’s voorspellen toekomstige incidentie mesothelioom

In 1993 is het asbestverbod ingesteld, dat heeft geleid tot een forse daling van de asbestblootstelling. Maar de gezondheidseffecten van asbestblootstelling zijn 30 jaar na het verbod nog steeds zichtbaar. Meer mensen dan ooit worden gediagnosticeerd met mesothelioom. Maar wanneer zien we de effecten van het asbestverbod terug in het aantal mensen dat wordt gediagnosticeerd met mesothelioom? Om dat te schatten, heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vier trendscenario’s opgesteld met elk hun eigen veronderstellingen.

7.700 tot 10.800 nieuwe mesothelioomgevallen verwacht in 2020-2050

In totaal zullen er in de periode 2020-2050 naar schatting nog zo’n 7.700-10.800 nieuwe gevallen van mesothelioom bijkomen (5.700-7.900 mannen en 1.900-2.800 vrouwen). In twee scenario’s wordt verondersteld dat er na 1993 nog wel (onbedoeld en onbewust) werknemers zijn blootgesteld geweest aan asbest op de werkplek. Deze twee scenario’s verwachten tot 2050 nog 7.900 (scenario 2) en 9.400 (scenario 4) nieuwe gevallen van mesothelioom. Voor vrouwen is met name onduidelijk hoe groot het aandeel is dat door werk (inclusief ‘paraoccupational’) is veroorzaakt.

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)