Volgens werknemers meeste beroepsziekten in de gezondheidszorg

Volgens werknemers komen de meeste beroepsziekten voor in de gezondheidszorg (22% van de beroepsziekten). Ook in de industrie (15%), zakelijke dienstverlening (14%) en de handel (13%) komen veel beroepsziekten voor. In deze vier sectoren werken ook de meeste mensen (Arbobalans 2020Arbobalans, Arbobalans 2020: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland, Leiden (2020)). 

Sommige sectoren en ziekten ondervertegenwoordigd in de registratie

In een aantal bedrijfssectoren is de dekking van arbozorg slecht, zoals in de horeca, landbouw en visserij. Hierdoor zijn deze sectoren, die juist bekend staan om hun hoge gezondheidsrisico's, sterk ondervertegenwoordigd in de registratie. Ook zijn er aandoeningen, zoals mesothelioom door asbest of pneumoconiosen die zich pas na een lange latentietijd openbaren, vaak zelfs na de pensionering van de werknemer. In veel gevallen wordt dan geen verband meer met het werk gelegd. Ook dit type aandoeningen is daarom sterk ondervertegenwoordigd in de registratie (TNO 2018TNO, Arbobalans 2018: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland, Leiden (2018)).

Meer informatie


Hoogste incidentie beroepsziekten in de industrie

Volgens het Peilstation Intensief Melden (PIM Peilstation Intensief Melden (Peilstation Intensief Melden)) is de bouwnijverheid verantwoordelijk voor de hoogste incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van beroepsziekten: 330 per 100.000 werknemers. De incidentie in de bouw ligt bijna twee keer zo hoog als in de industrie waar 168 per 100.000 werknemers een beroepsziekte meldden. Door een sterke afname van registraties uit de bouwsector liggen de incidenties van beroepsziekten dichter bij elkaar. In 2015 was de incidentie van beroepsziekten in de bouwnijverheid nog bijna 4 keer zo hoog (1.187 per 100.000) (NCvB 2020NCvB, Beroepsziekten in Cijfers 2020, Amsterdam (2020)NCvB 2018NCvB, Beroepsziekten in Cijfers 2018, Amsterdam (2018)).

Meer informatie


Bijna eenvijfde meldingen beroepsziekten door dienstverlenend personeel

Van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten (3.691) kwam bijna 20% van de beroepsgroep dienstverlenend personeel en verkopers. In deze beroepsgroep zitten veel zorg- en onderwijsberoepen. Dienstverlenend personeel en verkopers staat op nummer een in de top vijf van beroepsgroepen waaruit veel psychische beroepsziekten worden gemeld in 2019 (NCvB 2020NCvB, Beroepsziekten in Cijfers 2020, Amsterdam (2020)). Bijna 16% van de meldingen kwam van technici en vakspecialisten.

Psychische aandoeningen vaakst gemeld in gezondheidszorg

In 2019 werden bij het NCvB 2.222 meldingen gedaan van psychische aandoeningen. In de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlenening (waaronder de beroepsgroep dienstverlenend personeel en verkopers valt) werd het vaakst een melding gemaakt van een psychische beroepsziekte (24%). Dit cijfer is gebaseerd op alle beroepsziektemeldingen inclusief de meldingen van PIM Peilstation Intensief Melden (Peilstation Intensief Melden)-artsen. Ook bij overheid en openbaar bestuur (16%) en in de industrie (12%) werden veel psychische aandoeningen gemeld (NCvB 2020NCvB, Beroepsziekten in Cijfers 2020, Amsterdam (2020)).

Meer informatie

  • H.F. van der Molen (NCvB, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam))
  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)