Sterfte beroepsbevolking naar hoofdgroepen 2019

Sla de grafiek Sterfte beroepsbevolking naar hoofdgroepen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • Het cijfer voor arbeidsongevallen is geschat op basis van het jaar 2021
  • Volgorde op basis van totaal (werkzaam en gepensioneerd samen)
  • Som van de afzonderlijke ziektecategorieën telt niet op tot totalen i.v.m. afronding
  • Betreft een selectie van werkgebonden aandoeningen
  • De sterfte aan gehoorstoornissen en huidaandoeningen is nagenoeg nul

In 2022 naar schatting ruim 4.000 sterfgevallen door werk

In 2022 zijn naar schatting ruim 4.000 mensen in Nederland door factoren op het werk overleden: 790 mensen in de werkzame beroepsbevolking en 3.230 in de gepensioneerde beroepsbevolking. De sterfte aan kanker maakt hiervan het grootste deel uit (2.390), gevolgd door hart- en vaatziekten (1.040) en aandoeningen van de ademhalingswegen (520). De sterfte door beroepsziekten is bij mannen (3.180) veel hoger dan bij vrouwen (840). In 2022 betreft het voor mannen 3,8% van de totale sterfte in Nederland en voor vrouwen 1,0% van de totale sterfte. Deze schattingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gebaseerd op de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Doodsoorzakenstatistiek. Over sterfte door werkgebonden aandoeningen zijn in Nederland verder weinig cijfers beschikbaar. De sterfte door factoren op het werk is een schatting omdat vaak moeilijk is vast te stellen of een arbeidsrisico heeft geleid tot sterfte. Alleen voor mesothelioom is bekend hoeveel mensen er per jaar aan sterven. Zie:  Beroepsziekten | Mesothelioom | Sterfte


Trend sterfte beroepsbevolking

Sla de grafiek Trend sterfte beroepsbevolking 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • Betreft een selectie van werkgebonden aandoeningen

Na daling in 2020 en 2021, sterfte in 2022 terug op oude niveau

In de periode 2014-2019 is de totale sterfte in Nederland door factoren op het werk redelijk stabiel gebleven: Elk jaar overleden er tussen de 3.900 en 4.100 mensen. In 2020 en 2021 is het aantal sterfgevallen door factoren op het werk gedaald naar afgerond 3.800. Om in 2022 weer terug te keren naar het oude niveau. Of hier sprake was van een echte daling is onbekend. In de sterfte door beroepsziekten is de sterfte aan COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het coronavirus, niet meegenomen. Het is onbekend hoeveel werkenden op hun werk besmet zijn geraakt en zijn overleden als gevolg van COVID-19. Een andere verklaring is dat een deel van de mensen met een beroepsziekte in 2020 en 2021 is overleden als gevolg van COVID-19. De schattingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gebaseerd op de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Doodsoorzakenstatistiek. Over sterfte door werkgebonden aandoeningen zijn in Nederland verder weinig cijfers beschikbaar. De sterfte door factoren op het werk is een schatting omdat vaak moeilijk is vast te stellen of een arbeidsrisico heeft geleid tot sterfte.


Sterfte aan pneumoconiosen 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte bij mannen aan pneumoconiosen 1980-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes J61-J64

Sterfte aan pneumoconiosen sterk gedaald

Het aantal mannen dat overlijdt aan pneumoconiosen (stoflongen) is vooral in de tweede helft van de jaren negentig sterk gedaald (CBS Doodsoorzakenstatistiek). De verwachting is dat de sterfte aan pneumoconiosen verder zal dalen omdat de blootstelling steeds kleiner wordt. In de afgelopen jaren stierven er bijna geen vrouwen aan pneumoconiosen, omdat zij niet of in mindere mate zijn blootgesteld aan kwartsstof of asbest. Kwarts is een van nature aanwezige stof in zand en natuursteensoorten en de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van stoflongen. 


  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)