Sterfte beroepsbevolking naar hoofdgroepen 2019

Sla de grafiek Sterfte beroepsbevolking naar hoofdgroepen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • *Het cijfer voor arbeidsongevallen betreft het jaar 2020
  • Volgorde op basis van totaal (werkzaam en gepensioneerd samen)
  • Som van de afzonderlijke ziektecategorieën telt niet op tot totalen i.v.m. afronding
  • Betreft een selectie van werkgebonden aandoeningen.
  • De sterfte aan gehoorstoornissen en huidaandoeningen is nagenoeg nul.

In 2021 naar schatting bijna 3.800 sterfgevallen door werk

In 2021 zijn naar schatting bijna 3.800 mensen in Nederland door factoren op het werk overleden: 740 mensen in de werkzame beroepsbevolking en 3.030 in de gepensioneerde beroepsbevolking. De sterfte aan kanker maakt hiervan het grootste deel uit (2.430), gevolgd door hart- en vaatziekten (700) en aandoeningen van de ademhalingswegen (560). De sterfte door beroepsziekten is bij mannen (2.990) veel hoger dan bij vrouwen (770). In 2021 betreft het voor mannen 1,8% van de totale sterfte in Nederland en voor vrouwen 0,5% van de totale sterfte. Deze schattingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gebaseerd op de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Doodsoorzakenstatistiek. Over sterfte door werkgebonden aandoeningen zijn in Nederland verder weinig cijfers beschikbaar. De sterfte door factoren op het werk is een schatting omdat vaak moeilijk is vast te stellen of een arbeidsrisico heeft geleid tot sterfte. Alleen voor mesothelioom is bekend hoeveel mensen er per jaar aan sterven.

Sterfte door beroepsziekten in 2021 mogelijk onderschat

De sterfte door beroepsziekten lag in 2020 en 2021 zowel in de werkzame beroepsbevolking als onder gepensioneerden op een lager niveau dan in voorgaande jaren. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Of hier sprake is van een echte daling is onbekend. In de sterfte door beroepsziekten is de sterfte aan COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het coronavirus, niet meegenomen. Het is onbekend hoeveel werkenden op hun werk besmet zijn geraakt en zijn overleden als gevolg van COVID-19. Een andere verklaring is dat een deel van de mensen met een beroepsziekte in 2020 en 2021 is overleden als gevolg van COVID-19.


Trend sterfte beroepsbevolking

Sla de grafiek Trend sterfte beroepsbevolking 2014-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • Betreft een selectie van werkgebonden aandoeningen

Na jarenlang stabiele trend, in 2020 en 2021 daling in sterfgevallen door werk

In de periode 2014-2019 is de totale sterfte in Nederland door factoren op het werk redelijk stabiel gebleven: Elk jaar overleden er tussen de 3.900 en 4.100 mensen. In 2020 en 2021 is het aantal sterfgevallen door factoren op het werk gedaald naar afgerond 3.800. Of hier sprake is van een echte daling is onbekend. In de sterfte door beroepsziekten is de sterfte aan COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het coronavirus, niet meegenomen. Het is onbekend hoeveel werkenden op hun werk besmet zijn geraakt en zijn overleden als gevolg van COVID-19. Een andere verklaring is dat een deel van de mensen met een beroepsziekte in 2020 en 2021 is overleden als gevolg van COVID-19. Deze schattingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gebaseerd op de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Doodsoorzakenstatistiek. Over sterfte door werkgebonden aandoeningen zijn in Nederland verder weinig cijfers beschikbaar. De sterfte door factoren op het werk is een schatting omdat vaak moeilijk is vast te stellen of een arbeidsrisico heeft geleid tot sterfte.


Sterfte aan pneumoconiosen 1980-2020

Sla de grafiek Sterfte bij mannen aan pneumoconiosen 1980-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes J61-J64

Sterfte aan pneumoconiosen sterk gedaald

Het aantal mannen dat overlijdt aan pneumoconiosen (stoflongen) is vooral in de tweede helft van de jaren negentig sterk gedaald (CBS Doodsoorzakenstatistiek). De verwachting is dat de sterfte aan pneumoconiosen verder zal dalen omdat de blootstelling steeds kleiner wordt. In de afgelopen jaren stierven er bijna geen vrouwen aan pneumoconiosen, omdat zij niet of in mindere mate zijn blootgesteld aan kwartsstof of asbest. Kwarts is een van nature aanwezige stof in zand en natuursteensoorten en de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van stoflongen. 


  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)