In het kort

  • Beroepsziekten treden ook op na het pensioen

  • In 2022 naar schatting ruim 4.000 sterfgevallen door werk

  • Werkgebonden klachten in Nederland boven Europees gemiddelde

  • Werkgerelateerde zorgkosten geschat op 1,8 miljard euro

  • Preventie richten op verschillende factoren rond gezond en veilig werken