Gezondheidsklachten door het werk internationaal 2020

Sla de grafiek Gezondheidsklachten door het werk internationaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Labour Force Survey (LFS), Eurostat

Betreft het percentage personen dat aangeeft de laatste 12 maanden een werkgerelateerde aandoening te hebben opgelopen.

Werkgebonden klachten in Nederland onder EU-gemiddelde

Het aandeel werknemers dat aangeeft het afgelopen jaar gezondheidsklachten te hebben gekregen door het werk ligt met 38,1% het hoogst in Polen. Dit percentage ligt ver boven het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde van 10,3%. In Nederland ligt het aandeel werknemers met werkgebonden klachten onder het EU-gemiddelde (7%). In Litouwen en Malta zijn de percentages met respectievelijk 1,8 en 2,4% het laagst. Dit blijkt uit de Labour Force Survey van de Europese Unie (EU) uit 2020 (Eurostat, 2021). Hiervoor werden mensen van 15 tot en met 74 jaar in verschillende EU-landen ondervraagd. De internationale cijfers voor Nederland zijn hoger dan de cijfers die worden gepresenteerd bij huidige situatie. Dit komt doordat Eurostat een bredere definitie voor werkgerelateerde aandoeningen hanteert. Hierbij worden ook aandoeningen meegenomen die niet direct op het werk zijn ontstaan, maar wel door het werk zijn verergerd.  


Beroepsziekten naar diagnosecategorie internationaal 2020

Sla de grafiek Beroepsziekten naar diagnosecategorie internationaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Labour Force Survey (LFS), Eurostat

Betreft het percentage personen dat aangeeft de laatste 12 maanden een werkgerelateerde aandoening te hebben opgelopen.

Grote verschillen beroepsziekten Nederland en EU-gemiddelde

De percentages van de verschillende soorten gezondheidsklachten door het werk voor Nederland en het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde laten grote verschillen zien. Werkgebonden klachten aan het bewegingsapparaat komen volgens zelfrapportages zowel in de EU als in Nederland het meest voor, maar het percentage voor de EU (61,2%) ligt een stuk hoger dan het percentage voor Nederland (44,7%). Bij het percentage werkgebonden psychische klachten is juist het omgekeerde beeld te zien: het percentage van Nederland (31,5%) ligt ver boven het EU-gemiddelde (16,4%). Ook de percentages van andere gezondheidsklachten door het werk (zoals hoofdpijn en oogklachten, en gehoorstoornissen) zijn voor Nederland en de EU erg verschillend. Dit blijkt uit de Labour Force Survey van de Europese Unie (EU) uit 2020 (Eurostat, 2021). 


Werkgebonden klachten aan het bewegingsapparaat internationaal 2020

Sla de grafiek Werkgebonden klachten aan het bewegingsapparaat internationaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Labour Force Survey (LFS), Eurostat

Betreft het percentage personen dat aangeeft de laatste 12 maanden werkgebonden klachten aan het bewegingsapparaat te hebben opgelopen.

Aandeel klachten aan het bewegingsapparaat onder EU-gemiddelde

Bijna 45% van de gezondheidsklachten door werk in Nederland betreft klachten aan het bewegingsapparaat. Dit percentage is lager dan het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde (61,2%). In Slowakije is het percentage werkgebonden klachten aan het bewegingsapparaat het hoogst (73%) en in Malta (36,6%) het laagst. Dit blijkt uit de Labour Force Survey van de Europese Unie (EU) uit 2020 (Eurostat, 2021). Hiervoor werden mensen van 15 tot en met 74 jaar in verschillende EU-landen ondervraagd. De internationale cijfers voor Nederland zijn hoger dan de cijfers die worden gepresenteerd bij huidige situatie. Dit komt doordat Eurostat een bredere definitie voor werkgerelateerde aandoeningen hanteert. Hierbij worden ook aandoeningen meegenomen die niet direct op het werk zijn ontstaan, maar wel door het werk zijn verergerd.   


Werkgebonden psychische klachten internationaal 2020

Sla de grafiek Werkgebonden psychische klachten internationaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Labour Force Survey (LFS), Eurostat

Betreft het percentage personen dat aangeeft de laatste 12 maanden werkgebonden psychische klachten te hebben opgelopen.

Aandeel psychische klachten boven EU-gemiddelde

Het aandeel werkgebonden psychische klachten (zoals stress, depressie en angst) is in Nederland 31,5%. Dit ligt een stuk hoger dan het gemiddelde van de EU Europese unie (Europese unie)-landen (16,4%). Het aandeel werkgebonden psychische klachten is het hoogst in Malta (46,3%) en het laagst in Bulgarije (4,8%). Dit blijkt uit de Labour Force Survey van de Europese Unie (EU) uit 2020 (Eurostat, 2021). Hiervoor werden mensen van 15 tot  en met 74 jaar in verschillende EU-landen ondervraagd. De internationale cijfers voor Nederland zijn hoger dan de cijfers die worden gepresenteerd bij Leeftijd en geslacht. Dit komt doordat Eurostat een bredere definitie voor werkgerelateerde aandoeningen hanteert. Hierbij worden ook aandoeningen meegenomen die niet direct op het werk zijn ontstaan, maar wel door het werk zijn verergerd. 


  • P.E.D. Eysink (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)