Ongeveer 1% van de volwassenen heeft een premieschuld zorgverzekering

Op 31 december 2022 heeft 1,1% (158.980) mensen van 18 jaar en ouder een achterstand opgelopen bij de betaling van hun zorgpremie (CBS 2023CBS, Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022, Heerlen (2023)). De regionale verschillen in het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet, maar een achterstand heeft bij de betaling van de premie varieert tussen de 0,2 en 2,9%. De gemeenten Rotterdam (2,9%), 's-Gravenhage (2,4%) en Schiedam (2,4%) zijn de gemeenten met het hoogste percentage wanbetalers. Een wanbetaler is een verzekeringnemer die voor de zorgverzekering een premieschuld heeft van zes of meer maandpremies, en door de zorgverzekeraar is aangemeld bij het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor). Het CAK legt een bestuursrechtelijke premie op en int deze. Wanbetalers blijven verzekerd voor de basisverzekering die ze hebben afgesloten.

Zorgverzekeringslijn verzorgt voorlichtingsactiviteiten

Zorgverzekeringslijn.nl verzorgt in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) sinds medio 2013 de voorlichtingsactiviteiten gericht op wanbetalers en onverzekerden en voor hulpverleners. Deze voorlichtingsactiviteiten zijn vooral gericht op de top-20 gemeenten waar het aantal wanbetalers absoluut en relatief het hoogst is.


  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))