In het kort

  • Gemiddeld zijn de kosten van verzekerde zorg (basisverzekering) voor vrouwen wat hoger dan voor mannen

  • Hoogste percentage mensen met betalingsachterstand zorgpremie onder 25- tot 40-jarigen

  • Van 2014-2021 daling aantal mensen met betalingsachterstand zorgpremie, vanaf 2021 weer een stijging

  • Meeste overstappers in midden van het land