Totaal

Grensoverschrijdende zorg

Hoogste zorgkosten in Noordoost-Nederland, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen

In Noordoost-Nederland, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn de zorgkosten per verzekerdenjaar het hoogst. Gebieden waar de zorgkosten per verzekerdenjaar lager zijn dan het Nederlands gemiddelde liggen voornamelijk in het noordwesten en midden van het land. In deze kaart zijn de zorgkosten die vergoed worden vanuit de basisverzekering per gemeente te zien. In 2021 zijn de gemiddelde zorgkosten vanuit de basisverzekering in Nederland 2.727 euro per verzekerdenjaar.

Grensoverschrijdende zorgkosten het hoogst in Zeeland en Limburg

Binnen de basisverzekering gedeclareerde zorgkosten bestaan uit zowel in Nederland gemaakte zorgkosten als kosten die gemaakt zijn in het buitenland (grensoverschrijdende zorgkosten). Wanneer gekeken wordt naar de grensoverschrijdende zorgkosten ten opzichte van de totale zorgkosten blijkt dat het aandeel van deze kosten het hoogst is in Zeeland en Limburg. In Zeeuws-Vlaanderen maken de in het buitenland gemaakte kosten minstens 8% uit van de totale zorgkosten, met een maximum van 16% in de gemeente Sluis.


Huisarts

Farmacie

Hoogste kosten voor huisartsenzorg in noordelijke provincies en Limburg

In Limburg en in de 3 noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en de daarbij horende Waddeneilanden liggen de totale kosten voor huisartsenzorg in veel gebieden boven het Nederlands gemiddelde van bijna 234 euro per verzekerdenjaar. De hoge huisartsenkosten op de verschillende Waddeneilanden kunnen deels verklaard worden doordat huisartsen op de eilanden meer poliklinische verrichtingen uitvoeren dan elders in het land. 

Hoogste kosten farmacie in delen van Groningen, Limburg en Zeeland

De kosten voor farmaceutische hulp die vanuit de basisverzekering vergoed worden, zijn gemiddeld 296 euro per verzekerdenjaar. De gemeenten waar de kosten voor farmacie boven dit gemiddelde liggen, zijn voornamelijk te vinden in Noordoost-Groningen, het zuiden van Zeeland en delen van Limburg. In het westen van Nederland liggen meerdere gemeenten waar de kosten voor farmaceutische hulp juist lager dan het gemiddelde zijn.

Vergelijk met andere kaart


Basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Gebieden met hoogste kosten voor generalistische GGZ verspreid over Nederland

De gemiddelde kosten voor generalistische basis GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) die vanuit de basisverzekering vergoed worden, bedragen 12 euro per verzekerdenjaar. De gemeenten waar de kosten ruim boven het Nederlands gemiddelde uitkomen, laten een gespreid regionaal patroon zien. Met 22 euro per verzekerdenjaar zijn de kosten het hoogst in de gemeenten Utrecht en Nijmegen. In Friesland en Zuidoost-Brabant liggen meerdere gemeenten waar de kosten voor generalistische basis GGZ per verzekerdenjaar veelal lager zijn dan het Nederlands gemiddelde.

Gebieden met hoogste kosten voor gespecialiseerde GGZ verspreid over Nederland

Ook de gemeenten met hoge kosten voor gespecialiseerde GGZ  laten een gespreid regionaal patroon zien. In een aantal gemeenten verspreid over het land en in de grote steden liggen de kosten voor zorg in de gespecialiseerde GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) ruim hoger dan het Nederlands gemiddelde van 144 euro per verzekerdenjaar. De gemeenten met relatief de hoogste kosten liggen veelal nabij instellingen waar gespecialiseerde GGZ-zorg wordt aangeboden. Bijvoorbeeld in de gemeenten Apeldoorn en Tynaarlo. De hoge kosten in deze regio’s kunnen zijn veroorzaakt doordat mensen die relatief veel GGZ-zorg gebruiken op het instellingsterrein of nabij dergelijke instellingen wonen. Dat effect kan vooral in regio’s met relatief weinig inwoners groot zijn.

Vergelijk met andere kaart


Kosten voor medisch specialistische zorg hoger in Noord-oost Groningen en Limburg

De kosten voor medisch specialistische zorg die vanuit de basisverzekering vergoed worden, zijn gemiddeld 1.462 euro per verzekerdenjaar. De regio's waar de kosten boven dit gemiddelde liggen, zijn voornamelijk te vinden in Noordoost-Groningen en Limburg. In het midden van het land liggen de kosten voor medisch specialistische zorg juist lager dan gemiddeld.

Vergelijk met andere kaart


Toelichting regionale verschillen in zorgkosten

De regionale verschillen in zorgkosten kunnen deels verklaard worden door verschillen in bevolkingssamenstelling. Daarom zijn deze gegevens ook opgenomen als achtergrondinformatie. Door op de kaart te klikken kunnen deze gecorrigeerde kosten voor leeftijd en geslacht worden geraadpleegd, zie methoden voor meer informatie.

  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)