Grote regionale verschillen in grootste zorgverzekeraarconcerns

De kaart toont van 7 van de 10 verzekeraarconcerns de marktleider per gemeente op basis van het aantal verzekerden. Dit beeld blijft door de jaren heen nagenoeg hetzelfde. De 10 concerns overkoepelen in totaal 20 zorgverzekeraars. De vier grootste concerns zijn Achmea, CZ, VGZ en Menzis. Samen bedienen zij 84% van alle zorgverzekerden. Beneden de grote rivieren zijn CZ en VGZ wisselend marktleider. VGZ is ook in de kop van Noord-Holland goed vertegenwoordigd. Menzis is marktleider in de provincie Groningen en grote delen van Gelderland en Overijssel. Achmea is goed vertegenwoordigd in met name Friesland, Drenthe, Flevoland, Utrecht en het dichtbevolkte deel van Noord-Holland en de regio Rijnmond. De kleinere verzekeraars DSW-Stad Holland, Zorg en Zekerheid en Eno zijn in meerdere gemeenten binnen de eigen regio marktleider. De kleinere verzekeraars ASR, ONVZ en EUCARE zijn in geen enkele gemeente marktleider en worden dan ook niet getoond.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))