Meeste overstappers in midden van het land

Het percentage verzekerden dat per 1 januari 2023 overstapte naar een andere zorgverzekeraar varieert tussen 3,7% (Sluis) en 12,9% (Utrecht) per gemeente. In het midden van Nederland is een aantal gemeente met een percentage hoger dan het gemiddelde. In Zeeland, Friesland, Groningen en Limburg zien we de meeste gemeenten met een laag percentage overstappers. Alleen verzekerden die uit eigen beweging overstappen naar een andere zorgverzekeraar worden meegeteld. Mensen die als gevolg van de overgang van het collectieve contract waarbinnen zij verzekerd zijn overstappen, veranderen normaliter niet uit eigen beweging van verzekeraar. Het overstap percentage per 1 januari 2023 was landelijk 8,5%. Ten opzichte van een jaar eerder is dit gestegen (6,7%). Daarmee stijgt het overstappercentage voor het eerst naar boven de 8%.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))