Zorgkosten naar leeftijd

Sla de grafiek Zorgkosten naar leeftijd 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Vektis databastand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Gemiddelde zorgkosten iets hoger voor vrouwen dan voor mannen

Gemiddeld zijn de kosten van verzekerde zorg (basisverzekering) voor vrouwen wat hoger dan voor mannen. Voor vrouwen liggen de gemiddelde zorgkosten op 2.900 euro per verzekerdenjaar, voor mannen is dit 2.600 euro per verzekerdenjaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gemiddeld hogere zorgkosten van vrouwen in de leeftijd tussen 20 en 50. Dat is grotendeels te verklaren door de kosten voor zwangerschap en bevalling, die geheel bij de vrouw terechtkomen. De zorgkosten voor mannen zijn juist hoger in de kinderleeftijd en vanaf 60 jaar.

Oudere bevolking maakt hoogste zorgkosten

De bevolking van 60 jaar en ouder maakt gemiddeld gezien de hoogste zorgkosten. Dit hangt samen met hogere sterfte- en ziektekansen die gelden voor mensen in deze leeftijdsgroepen.


Zorgkosten naar type zorg 2021

Sla de grafiek Zorgkosten naar type zorg 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Vektis databastand Zorgverzekeringswet, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Helft van gedeclareerde zorgkosten voor medisch specialistische zorg

In 2021 bedroegen de totale zorgkosten 2.727 euro per verzekerdenjaar. Hiervan werd bijna de helft, 1.462 euro, besteed aan medisch specialistische zorg. Dit is bijna anderhalf maal zoveel als aan huisartsenzorg, GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg), wijkverpleging en farmacie gezamelijk werd uitgegeven. Aan deze typen zorg werd 862 euro per verzekerdenjaar uitgegeven. Het gaat hier om verzekerde zorg die valt onder de basisverzekering (Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)).


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)