Preventie op de werkvloer

Sla de grafiek Preventiemaatregelen naar bedrijfsgrootte 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: WEA, 2019

  • Zijn er in uw vestiging één of meer werknemers als preventiemedewerker aangewezen? >De grafiek geeft de (opgetelde) percentages aan voor werkgevers met één preventiemedewerker of meerdere preventiemedewerkers.
  • Heeft uw vestiging een RI&E Risico-inventaristie en evaluatie (Risico-inventaristie en evaluatie)? >De grafiek geeft het percentage aan voor werkgevers die deze vraag met ‘ja’ beantwoord hebben.
  • Welke nieuwe maatregelen heeft uw vestiging in de afgelopen twee jaar ingevoerd op het gebied van arbo en verzuim? >De grafiek geeft de percentages weer voor werkgevers die aangeven ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’ in te zetten en/of aangeven ‘begeleiding bij verzuim en re-integratie’ uit te voeren.

Helft werkgevers met meer dan tien werknemers heeft preventiemedewerker(s)

In 2019 gaf 53% van de werkgevers met 10-49 werknemers aan één of meerdere preventiemedewerkers te hebben aangewezen. In vestigingen met meer dan 50 werknemers en meer dan 100 werknemers lagen deze percentages op 76% en 80%. Relatief veel preventiemedewerkers zijn aanwezig in de sector industrie (WEA, 2019).

Ondanks verplichting beoordelen niet alle werkgevers de werkplek op risico’s

In 2019 gaf 78% van de werkgevers met 10-49 werknemers aan een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E Risico-inventaristie en evaluatie (Risico-inventaristie en evaluatie)) te hebben. Dat wil zeggen dat twee op de tien werkgevers met 10-49 werknemers zich niet houdt aan de voor hen geldende verplichting tot het uitvoeren van RI&E. Bij kleinere bedrijven ligt dit percentage nog lager. In de horeca, ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie), financiële en zakelijke dienstverlening ontbreekt vaker een RI&E. Als alleen naar de grotere bedrijven wordt gekeken (meer dan 100 werknemers), heeft 92% een RI&E (WEA, 2019).

Persoonlijke beschermingsmiddelen meest ingezette nieuwe maatregel

Ongeveer 65% van de werkgevers gaf in 2019 aan de afgelopen twee jaar één of meerdere nieuwe maatregelen te hebben getroffen. Persoonlijke bescherming is de nieuwe maatregel die gemiddeld het meeste is ingezet (24,6%). Grote werkgevers (>100 werknemers) zetten deze maatregel in 2019 relatief weinig in ten opzichte van andere maatregelen die ze treffen. Grote werkgevers treffen juist vaker maatregelen ter begeleiding van (ziekte)verzuim en re-integratie in vergelijking met kleine werkgevers (WEA, 2019).

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • W.E. Hooftman (TNO)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)