Omvang fysiek belastende factoren

Sla de grafiek Fysieke belasting 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: NEA

  • De percentages betreffen de werknemers die 'ja, regelmatig' hebben geantwoord. Behalve voor 'beeldschermwerk', daar gaat het om het percentage werknemers dat 6 uur per dag of meer beeldschermwerk verricht.

Beeldschermwerk meest voorkomende fysieke belasting

Bijna 45% van de Nederlandse werknemers werkt 6 uur of meer per dag achter een beeldscherm. Het is daarmee de meest voorkomende fysieke belasting in 2020. Men loopt een verhoogde kans op RSI Repetitive strain injury. Dit wordt ook wel KANS (klachten aan arm, nek en schouder) genoemd. (Repetitive strain injury. Dit wordt ook wel KANS (klachten aan arm, nek en schouder) genoemd.) (ook wel KANS Klachten aan arm, nek en schouder. Dit wordt ook wel Repetitive Strain Injury (RSI) of klachten aan de bovenste extremiteiten genoemd. (Klachten aan arm, nek en schouder. Dit wordt ook wel Repetitive Strain Injury (RSI) of klachten aan de bovenste extremiteiten genoemd.) genoemd) wanneer men gedurende een langere periode per dag beeldschermwerk verricht. Daarnaast gaf bijna 30% van de Nederlandse werknemers in 2020 aan regelmatig herhalende bewegingen te moeten maken in het werk. Van de werknemers werkt 9% regelmatig in een ongemakkelijke werkhouding (NEA 2020).

Eén op de vijf werknemers zet regelmatig veel kracht

In 2020 gaf ruim 17% van de Nederlandse werknemers aan werk te doen waarbij men regelmatig veel kracht moet zetten, zoals tillen, duwen, trekken, sjouwen of het gebruik van apparaten en gereedschappen waarbij veel kracht nodig is. Daarnaast zorgt het werken met gereedschap, apparaten of voertuigen die trillen of schudden voor een extra risico op bijvoorbeeld rugklachten en slijtage van de wervelkolom. In 2020 kwam blootstelling aan trillingen regelmatig voor bij bijna één op de tien werknemers (8,1%) (NEA 2020).

COVID-19-uitbraak beïnvloedt arbeidsomstandigheden

De gepresenteerde gegevens gaan over 2020, het jaar waarin de COVID-19 pandemie uitbrak. De pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk de arbeidsomstandigheden van de respondenten beïnvloed. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020. Voor meer informatie zie Corona-VTV en NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden)-COVID-19.

Meer informatie


Omvang fysiek belastende factoren naar geslacht

Sla de grafiek Fysieke belasting naar geslacht 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: NEA

  • De percentages betreffen de werknemers die 'ja, regelmatig' hebben geantwoord. Behalve voor 'beeldschermwerk', daar gaat het om het percentage werknemers dat 6 uur per dag of meer beeldschermwerk verricht.

Mannen vaker blootgesteld aan trillingen dan vrouwen

Het percentage mannen dat op het werk blootgesteld is aan trillingen (13,1%) is veel hoger dan het percentage vrouwen (2,6%). Daarnaast zetten mannen (19,9%) ook vaker dan vrouwen (15,2%) regelmatig veel kracht tijdens werkzaamheden. Het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het maken van repeterende bewegingen en het werken in een ongemakkelijke werkhouding is klein (NEA 2020).

Mannen en vrouwen verrichten evenveel beeldschermwerk

Gemiddeld werkten zowel de mannelijke als de vrouwelijke werknemers in 2020 naar eigen zeggen 4 uur per dag achter een beeldscherm. Van de mannen geeft 44,9% aan dat zij meer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm werken. Bij de vrouwen is dit 45,4% (NEA 2020).

COVID-19 uitbraak beïnvloedt arbeidsomstandigheden

De gepresenteerde gegevens gaan over 2020, het jaar waarin de COVID-19 pandemie uitbrak. De pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk de arbeidsomstandigheden van de respondenten beïnvloed. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020. Voor meer informatie zie Corona-VTV en NEA-COVID-19.

Meer informatie


Trend in fysiek belastende factoren 2005-2020

Sla de grafiek Trend in fysiek belastende factoren 2005-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: NEA (bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2021)

  • Geïndexeerd (2005 is 100).
  • Gebaseerd op percentages voor werknemers die 'ja, regelmatig' hebben geantwoord (kracht zetten) en op aantal uren beeldschermwerk.
  • Sinds 2014 is de steekproefopzet veranderd, door deze wijziging in methodologie is er mogelijk sprake van een trendbreuk.

Percentage werknemers dat regelmatig kracht zet gedaald

In de periode 2005-2020 is het percentage werknemers dat regelmatig veel kracht moet zetten, gedaald. Deze daling liep voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Het percentage mannen en vrouwen dat regelmatig kracht moet zetten is met bijna 30% gedaald. Het aantal uren dat werknemers achter een beeldscherm werken is in dezelfde periode met ruim 25% gestegen, van 3,5 naar 4,4 uur per dag. Deze stijging verliep voor mannen en vrouwen gelijk (NEA 2005-2020).

COVID-19 uitbraak beïnvloedt arbeidsomstandigheden

De gepresenteerde gegevens gaan onder andere over 2020, het jaar waarin de COVID-19 pandemie uitbrak. De pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk de arbeidsomstandigheden van de respondenten beïnvloed. Zo zijn meer mensen thuis gaan werken, waardoor het aantal uren achter een beeldscherm is gestegen. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020. Voor meer informatie zie Corona-VTV en NEA-COVID-19.

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • W.E. Hooftman (TNO)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)