Werkgerelateerde zorguitgaven naar schatting 1,8 miljard euro

Een deel van de zorguitgaven is door werk veroorzaakt. De zorguitgaven door arbeid voor alle werkenden en gepensioneerden werden in 2018 geschat op 1,8 miljard euro (Volksgezondheid- en zorgregistraties). Dit is in dezelfde orde van grootte als de zorguitgaven door milieu of overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2). De kosten door arbeid worden voornamelijk veroorzaakt door ziekten die zijn ontstaan door werkgerelateerde blootstelling in de omgeving, zoals stoffen en lawaai: 1 miljard euro. Aan zorguitgaven door psychosociale werkbelasting werd naar schatting 0,3 miljard euro uitgegeven en aan zorguitgaven door fysieke belasting naar schatting 0,5 miljard euro. De kosten van arbeidsongeschiktheid zijn hierbij niet meegenomen. 

Meer informatie

  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof, red. (RIVM)