Sterkste toename voor dementie als gevolg van vergrijzing

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mannen met dementie, hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.) en ziekte van Parkinson het hardst stijgen in de periode 2018-2040. Omdat deze aandoeningen vooral bij oudere mannen voorkomen, leidt vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal mannen met deze aandoeningen. Aandoeningen die minder vaak voorkomen bij oudere mannen, zoals migraine en overspannenheid en burn-out, nemen nauwelijks toe als gevolg van demografische ontwikkelingen. De toe- of afname in het vóórkomen van een aandoening zal lager of hoger kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van de aandoening beïnvloeden. 

Meer informatie

Geschatte procentuele toename in voorkomen a door demografie 2018-2040

0 tot 10%

10 tot 20%

20 tot 30%

30 tot 40%

40 tot 50%

50% en meer

Hodgkin lymfomen

Contacteczeem

Diabetes mellitus

Artrose

Gezichtsstoornissen (incl. blindheid)

Dementie

Gedragsstoornissen

Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.)

Ziekten van de schildklier

Pancreaskanker

Beroerte

Hartfalen

Zaadbalkanker

Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma

Reumatoïde artritis

Leukemie

Gehoorstoornissen

Ziekte van Parkinson

Multiple Sclerose

Keelholtekanker

Nierkanker

COPD

Osteoporose

Blaaskanker

Stemmingsstoornissen

Nek- en rugklachten

Neusholtekanker

Dikkedarmkanker

Maagkanker

Mesothelioom

Aandoeningen gerelateerd aan  alcohol

Influenza

Infectieziekten van het maagdarmkanaal

Borstkanker

Aandoeningen van het endocard

Huidkanker

Autisme

Letsel als gevolg van prive-sport- en arbeidsongevallen

Hersenkanker

Plasmacelkanker

Galblaaskanker

Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

Persoonlijkheidsstoornissen

Epilepsie

 

Strottenhoofdkanker

Soft Tissuekanker

Urinewegkanker

Verstandelijke beperking

Infecties van de bovenste luchtwegen

 

Slokdarmkanker

Coronaire hartziekten

 

Migraine

Constitutioneel eczeem

 

Prostaatkanker

Longkanker

 

ADHD

Schildklierkanker

 

Mondholtekanker

   

Aandoeningen gerelateerd aan drugs

Letsel als gevolg van verkeersongevallen

 

Infecties van de onderste luchtwegen

   

Overspannenheid en burn-out

Astma

 

Non-hodgkinlymfomen

   

Schizofrenie

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

 

Leverkanker

   

Letsel als gevolg van geweld

Angststoornissen

 

Jicht

   

Zelftoegebracht letsel

 

       

Aids en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie

         

 Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

a) Voor een aantal aandoeningen is gekeken naar de procentuele verandering in de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) (jaar- of zorgprevalentie), voor een aantal andere aandoeningen is gekeken naar de verandering in het aantal nieuwe gevallen (voor letsel geldt: aantal bezoeken aan de spoedeisende-hulp-afdeling van een ziekenhuis). Op welke maat van vóórkomen de prognose betrekking heeft, is te zien in het ODS-bestand Demografische prognose ziekten 2018-2040.

  • In iedere kolom staat de ziekte met de grootste procentuele toename bovenaan.

  • H.B.M. Hilderink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)