Verwachte stijging aantal nieuwe gevallen door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van infecties van de onderste luchtwegen in de periode 2018-2040 naar verwachting met 27% stijgen. Voor mannen zal de stijging naar verwachting 31% zijn en voor vrouwen 24%. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van infecties van de onderste luchtwegen beïnvloeden.

Meer informatie

  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H.B.M. Hilderink (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)