Verwachte stijging aantal mensen met coronaire hartziekten door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met coronaire hartziekten (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)) in de periode 2018-2040 naar verwachting met 43% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 42% voor mannen en 44% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van coronaire hartziekten beïnvloeden.

Meer informatie

  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • H.B.M. Hilderink (RIVM)