Verwachte stijging aantal mensen met constitutioneel eczeem door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal mensen met constitutioneel eczeem (zorgprevalentie) in de periode 2018-2040 naar verwachting met 12% stijgen. De verwachte stijging bedraagt 14% voor mannen en 10% voor vrouwen. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van constitutioneel eczeem beïnvloeden.

Meer informatie

  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)
  • H.B.M. Hilderink (RIVM)