Verwachte stijging aantal nieuwe gevallen non-hodgkinlymfomen door alleen demografie

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van non-hodgkinlymfomen in de periode 2018-2040 naar verwachting met 30% stijgen. Voor mannen zal de stijging naar verwachting 31% zijn en voor vrouwen 29%. De toename zal groter of kleiner kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van non-hodgkinlymfomen beïnvloeden. 

Meer informatie

  • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • H.B.M. Hilderink (RIVM)