Sterkste toename voor dementie als gevolg van vergrijzing

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absoluut aantal vrouwen met dementie, hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart.) en ziekte van Parkinson het hardst stijgen in de periode 2018-2040. Omdat deze aandoeningen vooral bij oudere vrouwen voorkomen, leidt vergrijzing van de bevolking tot een toename van het absoluut aantal vrouwen met deze aandoeningen. Aandoeningen die minder vaak voorkomen bij oudere vrouwen, zoals migraine en overspannenheid en burn-out nemen nauwelijks toe als gevolg van demografische ontwikkelingen. Het aantal vrouwen met autisme zal naar verwachting zelfs iets afnemen als gevolg van demografische ontwikkelingen. De toe- of afname in het vóórkomen van een aandoening zal lager of hoger kunnen zijn door andere (niet-demografische) ontwikkelingen die de kans op het vóórkomen van de aandoening beïnvloeden.

Meer informatie

Geschatte procentuele toename in voorkomen a door demografie 2018-2040

0 tot 10%

10 tot 20%

20 tot 30%

30 tot 40%

40 tot 50%

50% en meer

Angststoornissen

Infectieziekten van het maagdarmkanaal

Non-hodgkinlymfomen

Maagkanker

Hartritmestoornissen (boezemfibrilleren)

Dementie

Schizofrenie

Strottenhoofdkanker

Plasmacelkanker

Huidkanker

Coronaire hartziekten

Hartfalen

Aangeboren afwijkingen van het hartvaatstelsel

Ziekten van de schildklier

Nierkanker

Jicht

Aandoeningen van het endocard

Ziekte van Parkinson

Gedragsstoornissen

Neusholtekanker

Leverkanker

Urinewegkanker

Beroerte

 

Stemmingsstoornissen

Hersenkanker

Baarmoederlichaamkanker

Slokdarmkanker

Gezichtsstoornissen (incl. blindheid)

 

Aandoeningen gerelateerd aan  alcohol

Nek- en rugklachten

COPD

Galblaaskanker

Blaaskanker

 

Multiple Sclerose

Borstkanker

Ovariumkanker

Artrose

Mesothelioom

 

Persoonlijkheidsstoornissen

Influenza

Soft Tissuekanker

Pancreaskanker

Osteoporose

 

Aids en hiv Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus) (Human immunodeficiency virus (Humane Immunodeficiëntievirus))-infectie

Ziekten in het Rijksvaccinatieprogramma

Infecties van de onderste luchtwegen

Dikkedarmkanker

Gehoorstoornissen

 

Letsel als gevolg van geweld

Keelholtekanker

Letsel als gevolg van prive-sport- en arbeidsongevallen

Diabetes mellitus

   

Verstandelijke beperking

Tuberculose Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. (Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet.)

Reumatoïde artritis

Mondholtekanker

   

Overspannenheid en burn-out

Contacteczeem

Longkanker

Leukemie

   

Migraine

Epilepsie

       

ADHD

Letsel als gevolg van verkeersongevallen

       

Aandoeningen gerelateerd aan drugs

Baarmoederhalskanker

       

Zelftoegebracht letsel

Astma

       

Autisme (1% afname)

Infecties van de bovenste luchtwegen

       
 

Constitutioneel eczeem

       
 

Schildklierkanker

       
 

Hodgkin lymfomen

       

Bron: Volkgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)


a) Voor een aantal aandoeningen is gekeken naar de procentuele verandering in de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) (jaar- of zorgprevalentie), voor een aantal andere aandoeningen is gekeken naar de verandering in het aantal nieuwe gevallen (voor letsel geldt: aantal bezoeken aan de spoedeisende-hulp-afdeling van een ziekenhuis). Op welke maat van vóórkomen de prognose betrekking heeft, is te zien in het ODS-bestand Demografische prognose ziekten 2018-2040.

  • In iedere kolom staat de ziekte met de grootste procentuele toename bovenaan.

  • H.B.M. Hilderink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)