Betreft: locatiegegevens 24/7-uurs basis SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)'s en locaties acute verloskunde uit de bereikbaarheidsanalyse juli 2022

https://www.rivm.nl/documenten/bereikbaarheidsanalyse-sehs-en-acute-ver…