In het kort

  • Nek- en rugklachten komen het meest voor

  • Dementie belangrijkste doodsoorzaak in 2022

  • Meeste verloren levensjaren door Longkanker in 2022

  • Meeste gezonde levensjaren gaan verloren aan coronaire hartziekten

  • Coronaire hartziekten verantwoordelijk voor meeste ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).)

  • Dementie duurste aandoening