De Monitor Mondgezondheid presenteert actuele cijfers en informatie over de mondgezondheid in Nederland. Samen met een panel heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) indicatoren ontwikkeld om de mondgezondheid in Nederland in kaart te brengen. Momenteel is er informatie beschikbaar voor 5 van de 17 indicatoren. De cijfers in de monitor zullen jaarlijks geüpdatet en aangevuld worden. Op VZinfo zullen de cijfers en informatie van de Monitor Mondgezondheid gepresenteerd worden in een interactief overzicht. Het RIVM voert deze monitor uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kies hieronder één van de indicatoren. Onder de laatste knop vindt u informatie over de achtergrond en methoden van de Monitor Mondgezondheid.  

Aantal aanwezige gebitselementen 

Bezoek aan mondzorgverlener

Ervaren mondgezondheid

Cari√ęsvrij gebit

Gebitsprothese

Achtergrond en methoden

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu):

  • B. Everaars 
  • F. Baâdoudi 
  • M. Vugts 
  • A. van Meijeren 
  • A. Prusak 
  • F. Blom 
  • E. van der Wilk 
  • C. Deuning 

Contact: Monitormondgezondheid@rivm.nl