Gezondheidsverschillen per thema

Kies één van de blokken hieronder voor een overzicht van alle onderwerpen met informatie over gezondheidsverschillen of informatie over gezondheidsverschillen per thema.

Ziekten en aandoeningen

Sterfte, levensverwachting, gezondheid

Gezondheidsverschillen: Leefstijl en persoonsgebonden kenmerken

Meer informatie

  • Sociaaleconomische status
  • Toelichting bij de analyse van opleidingsniveaus
  • In 2020 heeft een revisie plaatsgevonden van de methodiek voor het berekenen van (gezonde) levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) naar opleidingsniveau. Door deze revisie kan de levensverwachting met name voor de ouder wordende bevolking verfijnder geschat worden. De herziene cijfers wijken iets af van de eerdere cijfers over die periode. Zie: Toelichting bij de analyse van opleidingsniveaus.