A   B    C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A A
Acute zorg  Antimicrobiële resistentie (AMR)
ADHD Arbeidsongeschiktheid
Alcoholgebruik
Artrose
Alcoholverslaving

Astma

Angststoornissen  
B B
Baarmoederhalskanker Bewegen
Beperkingen in lichamelijk functioneren Bloeddruk
Beroerte Borstkanker
Bevolking Bronch(iol)itis
C C
Chlamydia COPD
Cholesterol Coronaire hartziekten
Chronische ziekten en multimorbiditeit CVA
D D
Darmkanker Doodsoorzaken
Dementie Drugsgebruik
Diabetes mellitus Drugsverslaving
Dikkedarmkanker  
E E
Eenzaamheid Ervaren gezondheid
Eerstelijnszorg  
F F
Farmaceutische zorg Fysieke omgeving
Functiebeperkingen  
G G
Gebiedsindelingen Geweld
Gebitsafwijkingen Gezonde levensverwachting
Gehoorstoornissen Gezondheid
Geluid Gonorroe
Genees- en hulpmiddelen en lichaamsmaterialen Griep
Genitale wratten  
H H
Hart- en vaatziekten HPV-vaccinatie
Hartfalen Huidkanker
Hepatitis B Huisartsenzorg
Hiv-infectie en aids  
I I
Infecties van de onderste luchtwegen Influenza
Infectieziekten  
K K
Kanker Kwaadaardige nieuwvormingen
L L
Letsels Longkanker
Levensverwachting Longontsteking
Lichamelijke beweging Luchtverontreiniging
Lichamelijke (in)activiteit Lyme
Lichamelijk functioneren  
M M
Mazelen Migratie
Melanoom Milieu
Migraine  
N  
Nek- en rugklachten  
O O
Obesitas Ouderenmishandeling
Ondersteluchtweginfecties Overgewicht
P P
Paramedische zorg Preventie
Parkinson Privé-ongevallen
Pneumonie Prostaatkanker
Q  
Q-koorts  
R R
Rijksvaccinatieprogramma Rugklachten
Roken RVP-ziekten
S S
Seksueel risicogedrag Sport en bewegen
Seksueel overdraagbare aandoeningen Sterfte
Slechthorenheid Sterfte naar doodsoorzaak
Soa Suïcide
Sociaaleconomische status Suikerziekte
Sport Syfilis
T T
Tabak Transplantaties
Tandartsenzorg  
V V
Vaccinaties Verloskundige zorg
Verkeersongevallen  
W W
Wachttijden  
Z Z
Zelfdoding Ziekte van Lyme
Zelfgerapporteerde gezondheid Ziekte van Parkinson
Zelftoegebracht letsel Zoönosen
Ziekenhuiszorg Zorgverzekering