Verloren levensjaren is sterfte maal resterende levenverwachting

Voor de berekening van verloren levensjaren wordt het aantal doden per leeftijd vermenigvuldigd met de resterende levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) op die leeftijd. De totale sterfte en de resterende levensverwachting zijn  beschikbaar per leeftijd (in jaren). De sterfte naar doodsoorzaak is echter alleen beschikbaar voor leeftijdsklassen van 5 jaar en niet per leeftijd (in jaren). Op basis van de verdeling van de totale sterfte naar leeftijd (in jaren) wordt de sterfte naar doodsoorzaak per 5-jaarsleeftijdsklasse verdeeld over de individuele leeftijden. Hierbij wordt aangenomen dat de verdeling van de totale sterfte binnen de 5-jaarsleeftijdsklassen hetzelfde is als de verdeling van de sterfte per doodsoorzaak.
Bij het berekenen van het aantal verloren levensjaren ten gevolge van een ziekte worden alleen de sterfgevallen meegenomen die primair aan de ziekte worden toegeschreven (onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt.)).

Experts en redactie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer (RIVM)