Overleving hangt af van het tumorstadium bij diagnose

Voor personen bij wie de diagnose dikkedarmkanker in de periode 2011-2015 is gesteld, bedraagt de relatieve vijfjaarsoverleving 65,8%. De overleving van dikkedarmkanker hangt vooral af van het stadium waarin de tumor zich bevindt bij diagnose. De overleving verschilt nagenoeg niet tussen de specifieke lokalisaties van darmkanker: colon of endeldarm. 

Tabel: Overleving naar lokalisatie; diagnoseperiode 2011-2015

Lokalisatie

Relatieve vijfjaarsoverleving (%)

Dikke darm (totaal)

65,8 (65,3 – 66,3)

 • Colon

65,1 (64,4 – 65,7)

 • Endeldarm

66,6 (65,7 – 67,5)

Bron: NKR

 • Dikkedarmkanker (totaal): ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes C18-C20
 • Colonkanker: ICD-10-code C18
 • Endeldarmkanker: ICD-10-code C20
 • Tussen haakjes staat het 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI Betrouwbaarheidsinterval (Betrouwbaarheidsinterval))


Bron: NKR

 • ICD-10-codes C18-C20
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Dit cijfer is ook onderdeel van:
Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

Overleving dikkedarmkanker verbeterd

De relatieve vijfjaarsoverleving van dikkedarmkanker (colon- en endeldarmkanker samen) is toegenomen van 53,4% voor patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 1991-1995 tot 65,8% voor patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2011-2015. De toename heeft onder andere te maken met de post-operatieve (adjuvante) chemotherapie die vaak bij stadium III en in sommige gevallen ook bij stadium II dikkedarmkanker wordt gegeven (Coebergh et al. 2010Coebergh, J. W. W., van Steenbergen, L. N., Elferink, M. A. G., Krijnen, P., Lemmens, V. E. P. P., Rutten, H.J.T., Richel, D. J., Karim-Kos, HE., Working Group Output of The Netherlands Cancer Registry, Siesling, SS., Improved survival of colon cancer due to improved treatment and detection: a nationwide population-based study in The Netherlands 1989-2006 (2010)).
Sinds januari 2014 is gefaseerd een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Mede als gevolg hiervan is de overleving van darmkanker toegenomen vanaf diagnosejaar 2014. Deze toename hangt samen met een toename van het percentage gevallen van darmkanker dat in een lager (eerder) stadium wordt gediagnosticeerd.Bron: NKR

 • ICD-10-code C18
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Overleving colonkanker verbeterd

De relatieve vijfjaarsoverleving van colonkanker is toegenomen van 53,5% voor patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 1991-1995 tot 65,1% voor patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2011-2015.Bron: NKR

 • ICD-10-code C20
 • De cijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking door standaardisatie naar de 'International Cancer Survival Standard' (ICSS-2).
 • Naast het percentage overleving zijn ook de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

Overleving endeldarmkanker verbeterd

De relatieve vijfjaarsoverleving van rectumkanker (endeldarmkanker) is toegenomen van 52,8% voor patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 1991-1995 tot 66,6% voor patiënten bij wie de diagnose is gesteld in de periode 2011-2015.


 Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • J.M. van Dieren (AVL)
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)