Op het tabblad 'data_sterfte_2021' is de sterfte naar doodsoorzaak in 2021 weergegeven voor een selectie van 70 aandoeningen.

Op het tabblad 'data_VL_2021' zijn de verloren levensjaren naar doodsoorzaak in 2021 weergegeven voor dezelfde selectie van aandoeningen.

De voorlopige  sterftecijfers zijn afkomstig van de Doodsoorzakenstatistiek van het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)); versie v2022-06-23.  De cijfers zijn bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).