In haar communicatie geeft de Hersenstichting waar mogelijk informatie over de omvang van de verschillende hersenaandoeningen en de gevolgen daarvan. Indicatoren als prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.), incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.), sterfte, verloren levensjaren en zorguitgaven helpen bij het zichtbaar maken van de omvang en gevolgen van een aandoening. In 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in opdracht van de Hersenstichting een overzicht gemaakt van de meest recente cijfers over deze indicatoren, voor alle mogelijke hersenaandoeningen. In het bijgevoegde Excelbestand staan deze cijfers. Het Excelbestand omvat niet alleen de hersenaandoeningen die op VZinfo staan zoals dementie, depressie, angststoornissen en de ziekte van Parkinson, maar ook andere hersenaandoeningen zoals multiple sclerose en hersenschudding.