Overzicht ziekenhuislocaties peildatum januari 2023 RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)