Kosten downsyndroom naar schatting 600 miljoen

De medische kosten voor downsyndroom Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel.  bedroegen in 2011 naar schatting 600 miljoen euro. Deze schatting is gebaseerd op de totale uitgaven voor verstandelijke beperkingen (inclusief downsyndroom) ; 6,8 miljard euro uit de Kosten van Ziektenstudie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat ongeveer 8,9% van de mensen met een verstandelijke beperking downsyndroom heeft en dat er weinig verschil is in kosten tussen verstandelijk beperkten met en zonder downsyndroom. Bij het schatten van de kosten voor downsyndroom is mogelijk sprake van een onderschatting doordat:

  • de Kosten van ziektenstudie voornamelijk de kosten telt die samenhangen met de ‘mentale’ kant van verstandelijke handicap. Behandelingen voor somatische klachten door andere aanbieders tellen niet mee in deze uitgaven, het is dus een ‘ondergrens’.  Met name voor downsyndroom kunnen deze kosten hoog zijn: ongeveer de helft van de groep heeft een congenitale hartafwijking, en ook gehoor- en gezichtsstoornissen en obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. komen veel voor ( Weijerman & de Winter 2010 Weijerman, M, de Winter, PJ., Clinical practice. The care of children with Down syndrome. (2010) ).
  • de Kosten van ziektenstudie  alleen directe medische uitgaven telt. Kosten die samenhangen met downsyndroom buiten de zorg tellen niet mee. Denk bijvoorbeeld aan de reiskosten van ouders of kinderen naar instellingen/behandelaars, of gederfde inkomsten wegens verlenen van mantelzorg etc.

Kosten downsyndroom maar een klein deel van de totale zorguitgaven

De kosten voor downsyndroom bedragen 0,7% van de totale zorguitgaven, 90 miljard euro volgens CBS Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011. Om de maatschappelijke impact van de kosten te bepalen drukken we de kosten ook uit als aandeel van het bbp. 600 miljoen euro is 0,09% van het Nederlandse bbp.

Meer informatie