Ongeveer 23.300 diagnosen huidkanker in 2022

In 2022 zijn ongeveer 23.300 nieuwe gevallen van huidkanker, exclusief basaalcelcarcinoom vastgesteld. Het betrof ongeveer:

 • 8.050 nieuwe gevallen van melanoom: 4.050 mannen en 4.000 vrouwen (0,46 per 1.000 mannen en 0,45 per 1.000 vrouwen)
 • 15.250 nieuwe gevallen van plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumor: 8.450 mannen en 6.800 vrouwen (0,97 per 1.000 mannen en 0,77 per 1.000 vrouwen).

 Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker neemt toe met de leeftijd.

Ongeveer 138.400 personen met huidkanker op 1-1-2022

Op 1 januari 2022 hadden ongeveer 138.400 mensen huidkanker (melanoom, plaveiselcelcarcinoom en zeer zeldzame huidtumoren) (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload op 9 februari 2023):

 • Het aantal personen met melanoom was ongeveer 53.650, van wie 25.050 mannen en 28.600 vrouwen (2,87 per 1.000 mannen en 3,23 per 1.000 vrouwen). 
 • Het aantal mensen met plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumoren was ongeveer 84.750, van wie 45.300 mannen en 39.450 vrouwen (5,18 per 1.000 mannen en 4,46 per 1.000 vrouwen). 

Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mensen dat in de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2022 de diagnose huidkanker heeft gekregen. Het totaal aantal mensen met plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumoren is geschat door de som te nemen van de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van de afzonderlijke vormen van huidtumoren. Dit kan hebben geleid tot een kleine overschatting.


Aantal nieuwe gevallen van melanoom 1989-2022

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van melanoom 1989-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2023

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking (ESR)
 • De cijfers van 2021 en 2022 zijn voorlopig.
 • ICD International Classification of Diseases (International Classification of Diseases)-O-codes C00.0, C00.1, C44, C51, C60
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe gevallen van melanoom flink gestegen

In de periode 1989-2022 is het aantal nieuwe gevallen van melanoom flink gestegen. Voor mannen is het aantal nieuwe gevallen in deze periode ruim verdrievoudigd en voor vrouwen ruim verdubbeld. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). De toename in het aantal nieuwe gevallen van melanoom wordt vooral toegeschreven aan veranderingen in zongedrag. Het ontstaan van melanomen is sterk gerelateerd aan kortdurende, hevige blootstelling aan zonlicht.

In 2020 minder diagnosen melanoom door COVID-19-uitbraak

In 2020 was het aantal gediagnosticeerde gevallen van melanoom kleiner dan in het voorgaande jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met verdachte plekjes op de huid hebben mogelijk een bezoek aan de huisarts uitgesteld. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld.


Aantal nieuwe gevallen van overige huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) 1989-2022

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van overige huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) 1989-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 9 februari 2023

Aantal nieuwe gevallen huidkanker neemt sterk toe

Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker (exclusief melanoom en basaalcelcarcinoom) is in de  periode 1989-2011 voor mannen meer dan verdubbeld en  voor vrouwen bijna verviervoudigd. De grootste toename trad op vanaf 2002. Vanaf 2011 nam het aantal nieuwe gevallen af, en vanaf 2016 was er opnieuw sprake van een sterke toename, zowel bij mannen als bij vrouwen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).

In 2020 minder diagnosen huidkanker door COVID-19-uitbraak

In 2020 was het aantal gediagnosticeerde gevallen van huidkanker kleiner dan in het voorgaande jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met verdachte plekjes op de huid hebben mogelijk een bezoek aan de huisarts uitgesteld. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld.


Absoluut aantal (niet-gestandaardiseerd)

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom 2001-2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Schreuder et al. 2022Schreuder, K, Hollestein, L, Nijsten, T.E.C., Wakkee, M., Louwman, M.W.J., A nationwide study of the incidence and trends of first and multiple basal cell carcinomas in the Netherlands and prediction of future incidence (2022)

 • ICD-O3: topografiecode C44, morfologiecodes 8090-8110
 • In 2015 was sprake van een dip in het aantal geregisteerde nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom. Door huisartsen gediagnosticeerde en behandelde huidkanker werd in dit specifieke jaar niet in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) opgenomen. Daarnaast werd basaalcelcarcinoom in toenemende mate behandeld in privéklinieken en heeft geen volledige registratie in de NKR plaatsgevonden.

Ongeveer 49.000 nieuwe gevallen basaalcelcarcinoom in 2019

Het absolute aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom is toegenomen van ongeveer 17.000 in 2001 naar ongeveer 49.000 in 2019. Het aantal nieuwe gevallen per jaar was over de gehele periode 2001-2019 ongeveer gelijk voor mannen en vrouwen.  In 2019 ging het om ongeveer 24.000 bij mannen en 25.000 bij vrouwen.

Risico op ontwikkelen basaalcelcarcinoom toegenomen

Gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie) is het aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom voor mannen toegenomen in de perioden 2002-2009 en 2014-2019. In de periode daartussen (2009-2014) was geen sprake van een toe-of afname.  Voor vrouwen was over de gehele periode 2001-2019 sprake van  een toename (met uitzondering van de dip in 2015) .
De toename in de loop van de tijd kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan een toegenomen bewustzijn van symptomen van huidkanker bij zowel leken als artsen, resulterend in meer huidonderzoeken. Verbeterde en uitgebreide melding van basaalcelcarcinoom sinds 2016 heeft bijgedragen aan de waargenomen toename tussen 2015 en 2017.  Vóór 2017 werden de landelijke aantallen geschat door extrapolatie van de incidentiecijfers uit de regio Eindhoven. Vanaf 2017 werd basaalcelcarcinoom routinematig op landelijk niveau geregistreerd (Schreuder et al. 2022Schreuder, K, Hollestein, L, Nijsten, T.E.C., Wakkee, M., Louwman, M.W.J., A nationwide study of the incidence and trends of first and multiple basal cell carcinomas in the Netherlands and prediction of future incidence (2022)).


Staat van Volkgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • T. Nijsten (Erasmus MC)
 • L.M. Hollestein (Erasmus MC)