Ongeveer 24.400 diagnosen huidkanker in 2023

In 2023 zijn ongeveer 24.400 nieuwe gevallen van huidkanker, exclusief basaalcelcarcinoom vastgesteld. Het betrof ongeveer:

 • 8.300 nieuwe gevallen van melanoom: 4.200 mannen en 4.200 vrouwen (0,47 per 1.000 mannen en 0,46 per 1.000 vrouwen). Door afronding telt het aantal mannen en vrouwen niet op tot het totaal.
 • 16.100 nieuwe gevallen van plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumor: 8.900 mannen en 7.200 vrouwen (1,00 per 1.000 mannen en 0,80 per 1.000 vrouwen).

Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker neemt toe met de leeftijd.

Ongeveer 144.500 personen met huidkanker op 1-1-2023

Op 1 januari 2023 hadden ongeveer 144.500 mensen huidkanker (melanoom, plaveiselcelcarcinoom en zeer zeldzame huidtumoren) (Bron: NKR, voorlopige cijfers gedownload op 19 februari 2024):

 • Het aantal personen met melanoom was ongeveer 56.100, van wie 26.400 mannen en 29.700 vrouwen (2,98 per 1.000 mannen en 3,31 per 1.000 vrouwen). 
 • Het aantal mensen met plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumoren was ongeveer 88.400, van wie 47.200 mannen en 41.200 vrouwen (5,33 per 1.000 mannen en 4,60 per 1.000 vrouwen). 

Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mensen dat in de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2023 de diagnose huidkanker heeft gekregen. Het totaal aantal mensen met plaveiselcelcarcinoom of zeer zeldzame huidtumoren is geschat door de som te nemen van de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van de afzonderlijke vormen van huidtumoren. Dit kan hebben geleid tot een kleine overschatting.


Aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom 2023

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 7 maart 2024

Ongeveer 52.600 diagnosen basaalcelcarcinoom in 2023

In 2023 zijn ongeveer 52.600 nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom vastgesteld, ongeveer 25.500 bij mannen en 27.100 bij vrouwen (2,89 per 1.000 mannen en 3,02 per 1.000 vrouwen). Het aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom neemt toe met de leeftijd. Tot de leeftijd van ongeveer 65 jaar wordt de diagnose basaalcelcarcinoom relatief meer gesteld bij vrouwen dan bij mannen. Vanaf de leeftijd van 65 jaar wordt de diagnose juist relatief meer gesteld bij mannen.


Aantal nieuwe gevallen van melanoom 1989-2023

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van melanoom 1989-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 16 februari 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking in 2010 (RESR Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010. (Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010.))
 • De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C00.0, C00.1, C44, C51, C60
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe gevallen van melanoom flink gestegen

In de periode 1989-2023 is het aantal nieuwe gevallen van melanoom flink gestegen. Voor mannen is het aantal nieuwe gevallen in deze periode ruim verviervoudigd en voor vrouwen bijna verdrievoudigd. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). De toename in het aantal nieuwe gevallen van melanoom wordt vooral toegeschreven aan veranderingen in zongedrag. Het ontstaan van melanomen is sterk gerelateerd aan kortdurende, hevige blootstelling aan zonlicht.

In 2020 minder diagnosen melanoom door COVID-19-uitbraak

In 2020 was het aantal gediagnosticeerde gevallen van melanoom kleiner dan in het voorgaande jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met verdachte plekjes op de huid hebben mogelijk een bezoek aan de huisarts uitgesteld. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld.


Aantal nieuwe gevallen van overige huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) 1989-2023

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van overige huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom) 1989-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 16 februari 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking in 2010 (RESR Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010. (Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010.))
 • De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C30, C44, C51, C60, C63.2, C80
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe gevallen huidkanker neemt sterk toe

Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker (exclusief melanoom en basaalcelcarcinoom) is in de  periode 1989-2011 voor mannen meer dan verdubbeld en  voor vrouwen bijna verviervoudigd. De grootste toename trad op vanaf 2002. Vanaf 2011 nam het aantal nieuwe gevallen af, en vanaf 2016 was er opnieuw sprake van een sterke toename, zowel bij mannen als bij vrouwen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).

In 2020 minder diagnosen huidkanker door COVID-19-uitbraak

In 2020 was het aantal gediagnosticeerde gevallen van huidkanker kleiner dan in het voorgaande jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met verdachte plekjes op de huid hebben mogelijk een bezoek aan de huisarts uitgesteld. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld (Slotman et al. 2022Slotman, E., Schreuder, K., Nijsten, T.E.C., Wakkee, M., Hollestein, L., Mooyaart, A., Siesling, S., Louwman, M.W.J., The impact of the COVID-19 pandemic on keratinocyte carcinoma in the Netherlands: Trends in diagnoses and magnitude of diagnostic delays (2022)). 


Nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom 2017-2023

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom 2017-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: NKR, cijfers gedownload op 19 februari 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking in 2010 (RESR Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010. (Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010.))
 • De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C44, C63.2
 • Het absolute aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.

Lichte toename basaalcelcarcinoom in periode 2017-2023

Vanaf 2017 is basaalcelcarcinoom routinematig op landelijk niveau geregistreerd. Vóór 2017 werden de landelijke aantallen geschat door extrapolatie van de incidentiecijfers uit de regio Eindhoven. Gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie) is het aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom over de gehele periode 2017-2023 licht toegenomen, zowel voor mannen als voor vrouwen. 
Verbeterde en uitgebreide melding van basaalcelcarcinoom sinds 2016 heeft bijgedragen aan een duidelijke toename van het aantal nieuw vastgestelde gevallen van basaalcelcarcinoom in de periode 2015-2017 (niet weergegeven in de grafiek)  (Schreuder et al. 2022Schreuder, K., Hollestein, L., Nijsten, T.E.C., Wakkee, M., Louwman, M.W.J., A nationwide study of the incidence and trends of first and multiple basal cell carcinomas in the Netherlands and prediction of future incidence (2022)).

Toename absoluut aantal nieuwe gevallen basaalcelcarcinoom

Het absolute aantal nieuwe gevallen van basaalcelcarcinoom is toegenomen van ongeveer 44.500 in 2017 naar ongeveer 52.600 in 2023 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave van de grafiek). 

In 2020 minder diagnosen door COVID-19-uitbraak

In 2020 was het aantal gediagnosticeerde gevallen van basaalcelcarcinoom kleiner dan in het voorgaande jaar. Dit hangt waarschijnlijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mensen met verdachte plekjes op de huid hebben mogelijk een bezoek aan de huisarts uitgesteld. Ook kan het zijn dat huisartsen tijdens de COVID-19-uitbraak een doorverwijzing naar het ziekenhuis hebben uitgesteld (Slotman et al. 2022Slotman, E., Schreuder, K., Nijsten, T.E.C., Wakkee, M., Hollestein, L., Mooyaart, A., Siesling, S., Louwman, M.W.J., The impact of the COVID-19 pandemic on keratinocyte carcinoma in the Netherlands: Trends in diagnoses and magnitude of diagnostic delays (2022)).


Staat van Volkgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • T. Hazekamp, red. (RIVM)