In dit interactieve overzicht worden indicatoren voor de Monitor Mondgezondheid gepresenteerd voor verschillende doelgroepen. De beschikbare informatie verschilt per doelgroep (volwassenen, ouderen, jeugd). Daarnaast worden de gegevens in de grafieken uitgesplitst naar geslacht en sociaaleconomische status.  

Onder de informatie-icoontjes staat informatie over de bronnen en sociaaleconomische status. Het overzicht wordt de komende jaren uitgebreid.