Percentage in het ziekenhuis overleden patiënten bij wie potentieel vermijdbare schade tijdens het verblijf bijdroeg aan het overlijden

Indicatorwaarde

Percentage

3,1

Verslagjaar: 2019

Trend

4-jarige trend
2016   
2019

Stabiele trend; getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Interpretatie indicator

Potentieel vermijdbare schade wordt gedefinieerd als: "een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het onvoldoende handelen volgens de professionele standaard en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden". Bij potentieel vermijdbare sterfte heeft de potentieel vermijdbare schade waarschijnlijk (mede) bijgedragen aan het overlijden.

Hoe minder vermijdbare sterfte hoe beter. Een positieve patiëntveiligheidscultuur draagt bij aan verlaging van de kans op het optreden van vermijdbare sterfte. Daarnaast kunnen het trainen van verpleegkundigen om de signalen van een verslechterende patiënt sneller te zien, artsen gezamenlijk te laten reflecteren op positieve en negatieve uitkomsten van zorg, en alle zorgverleners meer mogelijkheden bieden voor multidisciplinair overleg bijdragen. 

Trend

Sla de grafiek Zorggerelateerde (potentieel vermijdbare) schade en potentieel vermijdbare sterfte over en ga naar de datatabel

Bron: Monitor Zorggerelateerde Schade 2019 (van Schoten et al. 2022van Schoten, van Eikenhorst, Schouten, Baartmans, de Bruijne, de Jong, de Waals, Asscheman, Wagner, Monitor Zorggerelateerde Schade 2019, Utrecht (2022)).

Verantwoordingstabel potentieel vermijdbare sterfte

 

Toelichting

Volledige naam indicator

Percentage in het ziekenhuis overleden patiënten bij wie potentieel vermijdbare schade tijdens het verblijf bijdroeg aan het overlijden

Bron

Monitor Zorggerelateerde Schade 2019 (van Schoten et al. 2022van Schoten, van Eikenhorst, Schouten, Baartmans, de Bruijne, de Jong, de Waals, Asscheman, Wagner, Monitor Zorggerelateerde Schade 2019, Utrecht (2022)).

Berekening

Teller: aantal in een ziekenhuis overleden patiënten bij wie potentieel vermijdbare schade bijdroeg aan het overlijden.

Noemer: aantal patiënten dat tijdens een ziekenhuisopname is overleden.

Interpretatie

Hoe minder vermijdbare sterfte hoe beter. Een positieve patiëntveiligheidscultuur draagt bij aan verlaging van de kans op het optreden van vermijdbare sterfte. Daarnaast kunnen het trainen van verpleegkundigen om de signalen van een verslechterende patiënt sneller te zien, artsen gezamenlijk te laten reflecteren op positieve en negatieve uitkomsten van zorg, en alle zorgverleners meer mogelijkheden bieden voor multidisciplinair overleg bijdragen. 

Definities

Zorggerelateerde schade is een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden.

Potentieel vermijdbare schade is een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het onvoldoende handelen volgens de professionele standaard en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden.

Potentieel vermijdbare sterfte is sterfte waarbij potentieel vermijdbare schade mogelijk of zeker heeft  bijgedragen aan het overlijden van de patiënt.

Jaar 2019

  • S. Brukx (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)