Samenvatting

De monitor Aard en Omvang GGZ-preventie geeft inzicht in de landelijke bereikcijfers van preventieve interventies op het gebied van depressie, angst, KOPP/KVO, mantelzorgers en familieleden, gedragsproblemen jeugd en opvoedingsondersteuning, arbeidsgerelateerde problemen en huiselijk geweld. Ook komt uit de monitor naar voren hoe de GGZ-preventie georganiseerd en gefinancierd is. De resultaten zijn in rapportvorm en als factsheet verwerkt.

Uitgever

Instituut
Trimbos-instituut
Plaats van uitgave
Utrecht

Identifiers

ISBN-nummer
978-90-5253-716-0
Andere nummers
Productnummer: AF1161