Uitgever

Instituut
Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Plaats van uitgave
Utrecht