Uitgever

Instituut
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlandsche Internisten Vereniging (NIV)
Plaats van uitgave
Utrecht