Uitgever

Instituut
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Plaats van uitgave
Nieuwegein