Uitgever

Instituut
Nivel / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Plaats van uitgave
Utrecht / Bilthoven

Identifiers

ISBN-nummer
isbn 90-6905-650-x