Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding
Plaats van uitgave
Bilthoven