In het kort

  • Helft van de volwassenen is te zwaar

  • Overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen

  • Meer vrouwen dan mannen hebben obesitas Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2. (Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2.) (ernstig) overgewicht

  • Minste overgewicht in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Amsterdam

  • Minder overgewicht in Nederland dan in rest EU

  • Terugdringen overgewicht speerpunt preventiebeleid VWS

In het kort

  • Meer vrouwen dan mannen hebben obesitas (ernstig) overgewicht

Test

  • overgewicht en obesitas