Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg

Zorggegevens is de metadatabase met een overzicht van wie welke gegevens verzamelt over volksgezondheid en zorg in Nederland, met welk doel, wie dit financiert en waar de gegevens voor gebruikt worden. Het gaat daarbij om in Nederland beschikbare bronnen zoals zorgregistraties, patiëntenregistraties, enquêtes, monitors, langlopende (cohort) onderzoeken en andere onderzoeken waarvan de data beschikbaar zijn voor hergebruik.

Metadatabase

Zoek in de metadatabase gegevensbronnen op. In het codeboek vind je middels trefwoorden de waarden en betekenis van de onderzochte gegevens uit die gegevensbronnen. 

Zoeken in de metadatabase Zorggegevens                                 

Zoeken in de codeboeken

Doel metadatabase

Deze metadatabase Zorggegevens is een initiatief in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). Doel is een gezaghebbende catalogus toegankelijk te maken met inzicht in de registraties in Nederland binnen de zorg en volksgezondheid om zo dubbele dataverzameling te voorkomen. Doelgroep zijn professionals in de zorg en volksgezondheid, wetenschappers, beleidsmakers en studenten. Daarbij valt te denken  aan medewerkers van:

  • Ziekenhuizen en Universitair Medisch Centra
  • Universiteiten en Hogescholen
  • GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en
  • Kennis- en onderzoeksinstituten
  • Overheidsorganisaties
  • Beroepsverenigingen
  • Internationale organisaties

Registratie gegevensbronnen

De catalogus van de metadatabase Zorggegevens wordt gevuld met behulp van de informatie die de registratiehouders aanleveren, zij zijn hiermee inhoudelijk verantwoordelijk voor de tekst van de registratie.

Recent geplaatste of geactualiseerde gegevensbronnen

Nieuwe of geactualiseerde gegevensbronnen in de metadatabase Zorggegevens zijn te vinden op de pagina 'Nieuws en updates'.

Oudere gegevens

Naast actuele bronnen zijn ook reeds gestopte registraties online beschikbaar via de website van NARCIS. De gegevens uit NARCIS zijn zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau toegankelijk via verschillende netwerken. In NARCIS staan de basale metadata Zorggegevens, vanuit NARCIS kan rechtstreeks worden doorgeklikt naar de oorspronkelijke en uitgebreide informatiepagina’s in de metadatabase.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u een nieuwe gegevensbron aanmelden? U kunt ons bereiken via zorggegevens@rivm.nl

Meer informatie